e-michanikos.info info

εισαγωγή
οικοδομικές άδειες
ρύθμιση ν.3843/2010
αυθαίρετα ν.4014/2011
αυθαίρετα ν.4178/2013
βεβαίωση μηχανικού
άδειες καταστημάτων
εξοικονόμηση κατ' οίκον
ενεργειακό πιστοποιητικό
υπηρεσίες
επικοινωνία 
νομοθεσία
links

Σημειώσεις για ρύθμιση χώρων σύμφωνα με το
Ν. 3843/10 (ΦΕΚ 62/Α/28/4/2010)

 1. λίγα λόγια για το πνεύμα του νόμου ....
 2. Τι είναι η ρύθμιση χώρου και τι εξασφαλίζει
 3. Ποιοι χώροι εμπίπτουν στη ρύθμιση
 4. Ποιοι χώροι δεν εμπίπτουν στη ρύθμιση
 5. Διαδικασία υποβολής
 6. Προθεσμίες υποβολής και πληρωμής
 7. Δικαιολογητικά ιδιοκτήτη ανά ιδιοκτησία
 8. Σχέδια και έγραφα από το φάκελο της αδείας
 9. Έντυπα μηχανικού
 10. Αμοιβή Μηχανικού
 11. Νομοθεσία και εγκύκλιοι
 12. Υπολογισμός προστίμου (άρθρο 6 Ν. 3843/10)
 13. Διαδικασία είσπραξης του ειδικού προστίμου του ν.3843/10
 14. Ποιες είναι οι συνέπειες αν δεν γίνει ρύθμιση
 15. Χώροι που τακτοποιήθηκαν με τα άρθρα 40 και 41 του Ν 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α’ /21-7-2009) (Νόμος Σουφλιά)
 16. Υπερβάσεις που δεν ρυθμίζονται με το Ν 3843/10
 17. Σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας
 18. Ιδιαιτερότητες για τη ρύθμιση-τακτοποίηση επαγγελματικών χώρων


 Copyright 2010-2018 © synthesis                                  

Σημειώσεις για ρύθμιση χώρων σύμφωνα με το Ν. 3843/10 (ΦΕΚ 62/Α/28/4/2010)
 1. λίγα λόγια για το πνεύμα του νόμου ....
 2. Τα άρθρα 5, 6 & 7 του ν Ν. 3843/10 (ΦΕΚ 62 Α /28-4-2010) (Νόμος Μπιρμπίλη) που αφορούν τη ρύθμιση χώρων που έχουν μετατραπεί σε χώρους κύριας χρήσης καθ’ υπέρβαση της δόμησης, αποτελεί ουσιαστικά τη βελτιωμένη έκδοση του Ν 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α’ /21-7-2009) (Νόμος Σουφλιά) και συγκεκριμένα των άρθρων 40 και 41 που αφορούσε την τακτοποίηση χώρων που είχαν αλλάξει χρήση.

  Με αυτόν τον νόμο το ΥΠΕΚΑ (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής) ευαγγελίζεται τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών και επιδιώκει να βάλει τέλος στο φαύλο κύκλο της δημιουργίας πολεοδομικών αυθαιρεσιών.

  Οι εισφορές δεν κατατίθενται απευθείας στο «Ταμείο Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», στοχεύοντας στην άμεση αξιοποίησή τους με τρόπο μετρήσιμο και ανταποδοτικό σε κάθε περιοχή, ανάλογα με τις αυθαιρεσίες που έχουν καταγραφεί σε αυτή. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η αποκατάσταση της περιβαλλοντικής βλάβης και δημιουργούνται έργα ανάπλασης που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής σε τοπικό επίπεδο.

 3. Τι είναι η ρύθμιση χώρου και τι εξασφαλίζει
 4. Ρυθμίζοντας ή τακτοποιώντας ένα χώρο (ημιυπαίθριο, υπόγειο κλπ), δεν νομιμοποιείται ακριβώς. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να διατηρήσει την αυθαίρετη αλλαγή που έχει γίνει για 40 χρόνια, πληρώνοντας εφάπαξ ένα χαμηλό σχετικά αντίτιμο σε σχέση με τα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης που ορίζει η σχετική νομοθεσία και χωρίς να υποχρεώνεται σε κατεδάφιση.

  Η ρύθμιση ή τακτοποίηση, επιτρέπει την μεταβίβαση ακινήτων ή η σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων με χώρους που διατηρούνται. Στα συμβόλαια περιγράφονται με την επισημείωση ότι αυτοί «ρυθμίστηκαν με τις διαδικασίες του Ν.3843/2010 και αρ.πρωτ.αίτησης ………/2010 της πολεοδομικής υπηρεσίας ……………….», επίσης προσαρτάται αντίγραφο της αίτησης όπου βεβαιώνεται η περαίωση της διαδικασίας διατήρησης του χώρου, τέλος κατά την απεικόνιση των χώρων αυτών, σημειώνεται η υπαγωγή τους στη ρύθμιση.

  Οι παραπάνω χώροι απαλλάσσονται από αναδρομικούς φόρους μεταβίβασης, εισφορές σε ΙΚΑ ή άλλο φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Τα θέματα φορολόγησης των χώρων που εμπίπτουν στη ρύθμιση είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.

  Επιπλέον, οι αυθαίρετες κατασκευές που έχουν ρυθμιστεί (τακτοποιηθεί) έχουν πλέον δικαίωμα να συνδεθούν με δίκτυα κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ) μετά την καταβολή τουλάχιστον της πρώτης δόσης.

  Για χώρους οι οποίοι έχουν ήδη χαρακτηρισθεί αυθαίρετοι και πληρώνουν πρόστιμο διατήρησης μετά τη ρύθμιση-τακτοποίηση απαλλάσσονται από την υποχρέωση ετήσιας καταβολής του προστίμου και μπορούν πλέον να συνδεθούν με τους κοινωφελείς οργανισμούς χωρίς όμως υποχρέωση από το κράτος να επιστρέψει τα ήδη καταβληθέντα πρόστιμα. Ανείσπρακτα βεβαιωθέντα ποσά διαγράφονται

 5. Ποιοι χώροι εμπίπτουν στη ρύθμιση
 6. Με τις διατάξεις αυτές αντιμετωπίζονται οι χώροι που έχουν προκύψει από υπερβάσεις δόμησης και αλλαγή χρήσης μέσα στο περίγραμμα του εγκεκριμένου όγκου νομίμως υφιστάμενου κτιρίου, το οποίο ανεγέρθηκε με άδεια που εκδόθηκε ή αναθεωρήθηκε μέχρι τις 2.7.2009, εφόσον η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου

  Εγκεκριμένος κτιριακός όγκος είναι το κέλυφος του κτιρίου που φαίνεται στην οικοδομική άδεια από το δάπεδο του υπογείου μέχρι το δώμα ή την στέγη.

  Σε αυτόν συμπεριλαμβάνονται οι ημιυπαίθριοι χώροι, οι χώροι pilotis, οι αρχιτεκτονικές προεξοχές, τα πατάρια, οι κλειστές θέσεις στάθμευσης, τα υπόγεια (που δεν έχουν ξεθαφτεί), οι σοφίτες (που δεν υπερβαίνουν τον εγκεκριμένο όγκο), ο μηχανολογικός όροφος, οι χώροι των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, η αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων, φωταγωγοί ή άλλοι ανοιχτοί χώροι που προσμετρώνται στην κάλυψη (πχ δεξαμενές).

  Με την εγκύκλιο 19 τελικά υπάγεται στη ρύθμιση και η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης pilotis που έχει γίνει με τη δημιουργία νέων κλειστών χώρων βοηθητικής χρήσης.

 7. Ποιοι χώροι δεν εμπίπτουν στη ρύθμιση
  • Δεν ρυθμίζονται χώροι που η άδειά τους έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί μετά τις 2-7-2009.
  • Δεν ρυθμίζονται χώροι που η χρήση τους άλλαξε μετά τις 28-4-2010.
  • Δεν ρυθμίζεται καμία παράβαση έξω από τον εγκεκριμένο όγκο, όπως δώματα, κλεισμένα μπαλκόνια, πέργκολες, κατασκευές στο δώμα, στην πρασιά κλπ (τα οποία βρίσκονται εκτός του ιδεατού στερεού και του νομίμου ύψους του κτιρίου).
  • Δεν υπάγονται στη ρύθμιση χώροι κύριας χρήσης, οι οποίοι έχουν αυθαίρετα αλλάξει τη χρήση αυτή σε άλλη κύρια χρήση. Ομοίως δεν υπάγονται βοηθητικοί χώροι, οι οποίοι έχουν αυθαίρετα αλλάξει σε άλλη βοηθητική χρήση.
  • Δεν υπάγονται στη ρύθμιση, οι περιοχές εκτός σχεδίου που τυγχάνουν ιδιαίτερης προστασίας (σε ρέματα, σε βιότοπους, στον αιγιαλό ή την παραλία, σε δάση, σε δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, καθώς και σε αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους), εφόσον δεν επιτρέπεται η δόμηση. Εξαιρούνται κτίσματα με οικοδομική άδεια που εκδόθηκε πριν την κήρυξη προστασίας της περιοχής.
  • Τέλος, δεν υπάγονται αρχαία ή νεότερα μνημεία καθώς και διατηρητέα κτίρια, εκτός εάν δεν αλλοιώνονται τα στοιχεία, για τα οποία κηρύχθηκαν τα κτίρια αυτά ως διατηρητέα. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται επιπλέον η υποβολή της πράξης κήρυξης και γνώμη του αρμόδιου τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ.

  Με την εγκύκλιο 19 τελικά υπάγεται στη ρύθμιση και η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης pilotis που έχει γίνει με τη δημιουργία νέων κλειστών χώρων βοηθητικής χρήσης.

 8. Διαδικασία υποβολής
  • Επιτόπια αυτοψία Μηχανικού.
  • Υποβολή αίτησης έως 28/02/2011 (28/12/2010 ταχυδρομικώς).
  • Ο έλεγχος πληρότητας γίνεται κατά την υποβολή της αίτησης. Αν δεν προσκομιστούν τα παράβολα και τα παραστατικά της αμοιβής μηχανικού η αίτηση δε γίνεται δεκτή.
  • Κατά την παραλαβή της αίτησης παραδίδεται σφραγισμένο αντίγραφο στον ενδιαφερόμενο.
  • Σε περίπτωση ελλείψεων ο δηλών έχει την υποχρέωση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά εντός 15 ημερών.
  • Η Πολεοδομική Υπηρεσία υπολογίζει το ύψος του προστίμου στο ειδικό έντυπο (ΥΠ7) εντός το πολύ 60ημερών από τη διαπίστωση της πληρότητας. Η αποστολή συνήθως γίνεται ταχυδρομικώς.
  • Εξόφληση προστίμου εντός χρονικών προθεσμιών.
  • Προσκόμιση των παραστατικών εξόφλησης στην Πολεοδομία. Η καταχώρηση επέχει θέση βεβαίωσης για διάστημα 40 χρόνων. Σημειώνεται και στο αντίγραφο της αίτησης του δηλούντα.
 9. Προθεσμίες υποβολής και πληρωμής

 10. Δόθηκε παράταση για την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών έως 31.10.2011 και της εφάπαξ πληρωμής ή α΄ δόσης ειδικού προστίμου έως 30.12.2011 (N. 4014/2011 ). 11. Δικαιολογητικά ιδιοκτήτη ανά ιδιοκτησία
  1. Τίτλος ιδιοκτησίας, σημειώνεται πως ρύθμιση πραγματοποιεί ο κύριος του ακινήτου (ο έχων την ψιλή κυριότητα). Σε περίπτωση συγκυριότητας για το ίδιο αυτοτελές ακίνητο η αίτηση προσυπογράφεται από όλους τους συνιδιοκτήτες και εξουσιοδοτείται από όλους ο μηχανικός για να διεκπεραιώσει τη ρύθμιση.
  2. Αποδεικτικό χρήσης του χώρου ως πρώτη κατοικία, προαιρετικά.
  3. Αριθμός Οικοδομικής Άδειας και σχετικά έγγραφα
  4. Λογαριασμός ΔΕΗ
  5. Αμοιβή μηχανικού που κατατίθεται στην ΕΤΕ. Το ελάχιστο ποσό της αμοιβής προσδιορίζεται ως 1000*λ με τρέχουσα τιμή λ=0,23253, το λ προσδιορίζεται ανά τρίμηνο από το ΤΕΕ.
  6. Παράβολο 3741 από την εφορία (από το τμήμα “οίκοθεν”) ένα ανά ιδιοκτησία: 250 ευρώ για τακτοποίηση ΗΧ και 350 ευρώ για τακτοποίηση άλλου χώρου. Το παράβολο αφαιρείται από το τελικό πρόστιμο.
  7. Αίτηση (ΥΠ1), δίνεται αντίγραφο στον δηλούντα (2 αντίγραφα)
  8. Εξουσιοδότηση Μηχανικού (ΥΠ2) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής (1 αντίγραφο)
  9. Υπεύθυνη Δήλωση Ιδιοκτήτη (ΥΠ3) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής (2 αντίγραφα)

  Σημειώνουμε πως απαιτείται ένας φάκελος ανά ιδιοκτησία.

  Τα 3 τελευταία έγγραφα συμπληρώνονται από τον μηχανικό.

 12. Σχέδια και έγραφα από το φάκελο της αδείας
  • Στέλεχος αδείας
  • Τοπογραφικό
  • Κάτοψη

  Τα παραπάνω σχέδια και έγγραφα μπορεί να είναι θεωρημένα φωτοαντίγραφα από το φάκελο της αδείας που βρίσκεται στην Πολεοδομία ή απλά φωτοαντίγραφα από τον φάκελο του ιδιοκτήτη που συνοδεύονται από αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση που βεβαιώνει τη γνησιότητά τους, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό τμήμα.

  Πάνω στην κάτοψη σημειώνονται η θέση & το καθαρό εμβαδό του χώρου

 13. Έντυπα μηχανικού
  1. Τεχνική Έκθεση Μηχανικού (ΥΠ3). Στην έκθεση υπολογίζεται το εμβαδό της γης που αντιστοιχεί στη συνολική επιφάνεια του οικοπέδου.
  2. Κάτοψη του ορόφου του υπό ρύθμιση χώρου όπου σημειώνονται η θέση & το καθαρό εμβαδό του χώρου
  3. Αμοιβή Μηχανικού: το αποδεικτικό της κατάθεσης στην ΕΤΕ
  4. Κρατήσεις Μηχανικού: φόρος ΦΕΜ, κράτηση υπέρ ΤΕΕ και υπέρ ΤΣΜΕΔΕ
 14. Αμοιβή Μηχανικού
 15. Είναι σαφές πως η αμοιβή του μηχανικού είναι ανάλογη της κλίμακας δυσκολίας της ρύθμισης κάθε ιδιοκτησίας.

  Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για όλες τις υπηρεσίες Μηχανικού που απαιτούνται σχετικά με τις ρυθμίσεις του Ν.3843/10 (ΦΕΚ 62 Α’), υπολογίζεται αμοιβή κατά το άρθρο 102 του Π.Δ.696/1974, όπως ισχύει, αναλόγως του χρόνου απασχόλησης.

  Κατά την ανωτέρω διάταξη, η ημερήσια αποζημίωση για Μηχανικό, ορίζεται σε 1000*λ=232,53 ευρώ (+ΦΠΑ). Το όριο αυτό αποτελεί και την ελάχιστη αμοιβή ανά ιδιοκτησία.

  Η αμοιβή κατατίθεται, στην υπό του ΤΕΕ εξουσιοδοτημένη Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας και οι Πολεοδομικές Υπηρεσίες ελέγχουν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την από 20/05/2008 σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ, τα σχετικά παραστατικά. Η έκδοση εντολών πληρωμής γίνεται μέσω του μηχανογραφικού συστήματος του ΤΕΕ από 11/06/2010.

 16. Νομοθεσία και εγκύκλιοι
 17. νομοθεσία

  έντυπα

 18. Υπολογισμός προστίμου (άρθρο 6 Ν. 3843/10)
  1. Για τον υπολογισμό του προστίμου λαμβάνεται υπόψη το καθαρό εμβαδό του χώρου (χωρίς τοιχοποιίες).
  2. Το ύψος του προστίμου υπολογίζεται ως : Ε χώρου * Τ.Ζ. * (ποσοστό %) από πίνακα άρθρου 6 από το πρόστιμο αφαιρείται το ποσό του αρχικού παράβολου (250 ή 350 ευρώ).
  3. Προθεσμίες υποβολής :

  • Βλ. νο 6 ↑
  • Πλήρης εξόφληση με έκπτωση 10%
  • Τμηματική εξόφληση για κατοικία μέχρι 10 ισόποσες άτοκες δόσεις
  • Τμηματική εξόφληση για ακίνητο άλλης χρήσης (πλην κατοικίας) μέχρι 8 ισόποσες άτοκες δόσεις

  σημειώσεις:

  • Τα παραπάνω ποσοστά για τα ακίνητα που δεν είναι πρώτη κατοικία προσαυξάνονται κατά 30%, όταν πρόκειται για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμών, στα οποία η τιμή ζώνης για τον υπολογισμό της αξίας τους είναι μεγαλύτερη από 1.000 ευρώ.
  • Στην περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης σύμφωνα με το σύστημα των αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών στην περιοχή του ακινήτου, καθώς και στις περιοχές εκτός σχεδίου πόλης και εκτός ορίων οικισμών, για τον υπολογισμό της αξίας του χώρου λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στον πρωτοβάθμιο Ο.Τ.Α. και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στο νομό όπου βρίσκεται το ακίνητο.
  • Τιμές ζώνης
  • Υπολογισμός προστίμου enet.gr
 19. Διαδικασία είσπραξης του ειδικού προστίμου του ν.3843/10
 20. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να προσκομίσουν το έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου, συμπληρωμένο από την πολεοδομική υπηρεσία, με επικολλημένο τον κωδικό πληρωμής. Ο κωδικός πληρωμής αποτελείται από δεκατέσσερα (14) ψηφία.

  Με αυτό το έντυπο μπορούν να πληρώσουν στις εξής τράπεζες (μέσω του ΔΙΑΣ):
  Millennium Bank, Aspis Bank, Τράπεζα Κύπρου, Emporiki Bank, Αγροτική Τράπεζα, Alpha Bank, Attica Bank, EFG Eurobank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Γενική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, HSBC, Probank, Marfin-Egnatia Bank, Proton Bank AE, Πανελλήνια Τράπεζα, Citibank, FBBank, Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα, Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου, Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας), καθώς και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος και στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.).

  Τα εισπραττόμενα ποσά, με εντολή της ΔΙΑΣ ΑΕ, αποδίδονται στην Τράπεζα της Ελλάδος και πιστώνονται υπέρ του ΕΤΕΡΠΣ σε ειδικό κωδικό, με την επωνυμία «ΕΤΕΡΠΣ Ταμείο Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου». Το ειδικό πρόστιμο πληρώνεται στις παραπάνω τράπεζες από τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2010.

 21. Ποιες είναι οι συνέπειες αν δεν γίνει ρύθμιση
 22. Και στην περίπτωση μη υποβολής δήλωσης και στην περίπτωση μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας, εφαρμόζονται οι ισχύουσες περί αυθαιρέτων διατάξεις για την κατεδάφιση και επαναφορά των χώρων αυτών στη χρήση που προβλέπεται από την οικοδομική άδεια.

  • Το πρόστιμο ανέγερσης ισούται με το 30% της αξίας του αυθαιρέτου, όπως αυτή υπολογίζεται με βάση την επιφάνεια του αυθαιρέτου επί την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου.
  • Επίσης επιβάλλεται πρόστιμο διατήρησης 5% επί της αξίας του αυθαιρέτου για κάθε έτος διατήρησής του μέχρι την κατεδάφιση ή τη νομιμοποίησή του. Δεν προβλέπεται ετήσια προσαύξηση στο πρόστιμο διατήρησης.
 23. Χώροι που τακτοποιήθηκαν με τα άρθρα 40 και 41 του Ν 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α’ /21-7-2009) (Νόμος Σουφλιά)
  • Οι ιδιοκτήτες οι οποίοι περαίωσαν τη διαδικασία τακτοποίησης σύμφωνα με τον νόμο Σουφλιά θεωρείται ότι έχουν ολοκληρώσει πλήρως τη διαδικασία, ανεξάρτητα αν υποβάλλουν αίτηση με τον παρόντα νόμο.
  • Οι ιδιοκτήτες οι οποίοι μέχρι την 29.10.2009 υπέβαλαν αίτηση χωρίς να εξοφλήσουν όλη την εισφορά μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση. Το παράβολο που έχουν ήδη καταθέσει υποκαθιστά το προβλεπόμενο του νόμου Μπιρμπίλη και τα καταβληθέντα ποσά της εισφοράς συμψηφίζονται με το νέο πρόστιμο. Στην περίπτωση που δεν υποβάλουν νέα αίτηση το παράβολο που κατατέθηκε και τα καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται ούτε αναζητούνται.
  • Στους ιδιοκτήτες, που εξόφλησαν την εισφορά αλλά δεν έχουν τη σφραγίδα περαίωσης της διαδικασίας, οι πολεοδομικές υπηρεσίες σφραγίζουν το έγγραφο με την επισημείωση εφαρμογής της παρ. 1, του άρθρου 10, του ν. 3843/10.
 24. Υπερβάσεις που δεν ρυθμίζονται με το Ν 3843/10
 25. Για αυθαιρεσίες πέρα αυτών που ρυθμίζονται, πρόστιμα, εισφορές, συνέπειες και κυρώσεις εξακολουθούν να επιβάλλονται. Η αρμόδια Πολεοδομία κάνει τον διαχωρισμό του προστίμου των καταγεγραμμένων περιπτώσεων όπου έχει βεβαιωθεί το πρόστιμο και ενημερώνει τη ΔΟΥ για τα πρόστιμα που εκκρεμούν και για αυτά που διαγράφονται. Καταβληθέντα ποσά δεν συμψηφίζονται και δεν αναζητούνται.

  Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι οικείες πολεοδομικές υπηρεσίες θα ελέγξουν το 10% των δηλώσεων που υποβλήθηκαν, προκειμένου να διαπιστώσουν αν τα στοιχεία των δηλώσεων που αφορούν την περιγραφή του χώρου, το εμβαδόν του και τη χρήση του είναι αληθή και ακριβή. Σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης των στοιχείων αυτών, εφαρμόζονται οι ισχύουσες περί αυθαιρέτων διατάξεις και επιβάλλονται τα πρόστιμα του νόμου αυτού, πλέον των καταβληθέντων.

 26. Σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας
 27. Μετά την υποβολή όλων των δικαιολογητικών που προβλέπει ο νόμος, αναστέλλεται η επιβολή προστίμων και κάθε διαδικασία επιβολής κυρώσεων.

  Επιτρέπεται η σύνδεση των παραπάνω κτιρίων με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας με την καταβολή τουλάχιστον της πρώτης δόσης του ειδικού προστίμου.

  Το στέλεχος της οικοδομικής άδειας σφραγίζεται και συμπληρώνεται στη σφραγίδα ηλεκτροδότησης ότι «ο χώρος…….ρυθμίστηκε με τη διαδικασία του Ν.3843/2010».

 28. Ιδιαιτερότητες για τη ρύθμιση-τακτοποίηση επαγγελματικών χώρων
 29. Ειδικά για τις ρυθμίσεις - τακτοποιήσεις επαγγελματικών χώρων πρέπει να επισημάνουμε τα εξής:

  • Η διατήρηση της χρήσης των δηλούμενων χώρων δεν συνεπάγεται απαλλαγή αυτών από άλλες απαιτούμενες εγκρίσεις ή όρους που αφορούν τη λειτουργία της συγκεκριμένης χρήσης.
  • Οι ρυθμιζόμενοι χώροι δεν προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης και τους λοιπούς όρους δόμησης που ισχύουν στην περιοχή, με την προϋπόθεση να επιτρέπεται η νέα χρήση, ενώ δεν απαλλάσσονται από άλλες εγκρίσεις για την λειτουργία τους (πχ. πυρασφάλεια, WC ΑμεΑ κλπ για χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος).
  • Με την εγκύκλιο 19 επισημαίνεται πως στις περιοχές όπου οι ισχύουσες πολεοδομικές διαάτξεις επιτρέπουν τη δημιουργία καταστημάτων μόνο στο ισόγειο των κτιρίων, υπάγονται στη ρύθμιση οι υπόγειοι χώροι τους με την προϋπόθεση ότι είναι λειτουργική επέκταση της ανωτέρω χρήσης με εσωτερική επικοινωνία.
  • Για τους χώρους αυτούς πλέον της Κάτοψης, του Τοπογραφικού και του Στελέχους της αδείας καλό θα είναι να υπάρχουν θεωρημένοι όροι δόμησης και χρήση γης.
  • Για τους χώρους, που υπάγονται στη ρύθμιση δεν θα χορηγείται βεβαίωση ότι ο χώρος είναι κύριας χρήσης, αλλά ότι ρυθμίστηκε με το ν. 3843/10 ή ότι τακτοποιήθηκε με το ν.3775/09
  • Δεν επιτρέπεται η περαιτέρω αλλαγή χρήσης των χώρων που είτε τακτοποιήθηκαν με τον ν. 3775/2009, είτε ρυθμίζονται με τον ν. 3843/2010, πλην της περίπτωσης επαναφοράς τους στη χρήση που προβλέπεται στη σχετική οικοδομική άδεια.
  • Δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3843/2010 χώροι κύριας χρήσης οι οποίοι έχουν αυθαίρετα αλλάξει τη χρήση αυτή σε άλλη κύρια χρήση. Ομοίως δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν.3843/2010 βοηθητικοί χώροι, σύμφωνα με την οικοδομική τους άδεια, οι οποίοι έχουν αυθαίρετα αλλάξει τη χρήση αυτή σε άλλη βοηθητική χρήση.
  • Για ακίνητο άλλης χρήσης (πλην κατοικίας) επιτρέπεται η τμηματική εξόφληση του προστίμου έως 28/12/2012 μέχρι 8 ισόποσες άτοκες δόσεις με εξόφληση της 1ης δόσης βλ. νο 6 ↑ .

Δήλωση περιορισμού/αποποίησης ευθύνης - Όροι χρήσης της ιστοσελίδας
Ο σκοπός του e-michanikos.info είναι καθαρά πληροφοριακός. Το περιεχόμενό του αποτελεί προϊόν συλλογής πληροφοριών από δημόσιες υπηρεσίες και ιστοσελίδες δημοσίων φορέων. Κατά συνέπεια το e-michanikos.info και οι ιδιοκτήτες του δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για την εγκυρότητα και ορθότητα των πληροφοριών ή για πιθανές αλλαγές στη νομοθεσία και για ενέργειες που θα είναι αποτέλεσμα αυτών. Επίσης δεν είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν συστηματικά το site με νέο υλικό. Οι χρήστες που επισκέπτονται την παρούσα ιστοσελίδα με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών με τις πηγές.