Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών και πληρωμής

  Ακίνητα Κατοικίας
Ακίνητα άλλης Χρήσης
Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών 31.10.2011 31.10.2011
Προθεσμία εφάπαξ πληρωμής ή α΄δόσης ειδικού προστίμου (για υποβολή αιτήσεων έως 31.12.2010)
28.04.2011 28.04.2011
Προθεσμία εφάπαξ πληρωμής ή α΄δόσης ειδικού προστίμου (για υποβολή αιτήσεων από 01.01.2011) 30.12.2011 30.12.2011
Προθεσμία πληρωμής τελευταίας δόσης ειδικού προστίμου 28.10.2012 28.12.2012
Δυνατότητα καταβολής ειδικού προστίμου σε δόσεις 10 δόσεις 8 δόσεις
Εφάπαξ Καταβολή 10% έκπτωση 10% έκπτωση