πίνακας άρθρου 6

Εμβαδό δηλούμενου χώρου (τ.μ.) ακινήτου
Ακίνητο πρώτης κατοικίας
Ακίνητα άλλης κατοικίας
Ακίνητα άλλης χρήσης, πλην κατοικίας
ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
Μικρότερος ή ίσος των 25 τ.μ.
5%
6%
7,5%
Μεγαλύτερος των 25 και μικρότερος ή ίσος των 75 τ.μ.
7%
8,5%
10,5%
Μεγαλύτερος των 75 τ.μ.
9%
11%
13,5%
ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
Μικρότερος ή ίσος των 25 τ.μ.
6%
7,2%
9%
Μεγαλύτερος των 25 και μικρότερος ή ίσος των 75 τ.μ.
8%
9,6%
12%
Μεγαλύτερος των 75 τ.μ.
10%
12%
15%