e-michanikos.info info

εισαγωγή
οικοδομικές άδειες
ρύθμιση ν.3843/2010
αυθαίρετα ν.4014/2011
αυθαίρετα ν.4178/2013
βεβαίωση μηχανικού
άδειες καταστημάτων
εξοικονόμηση κατ' οίκον
ενεργειακό πιστοποιητικό
υπηρεσίες
επικοινωνία 
νομοθεσία
links

Ενεργειακά Πιστοποιητικά Κτιρίων

Η ενεργειακή επιθεώρηση των κτιρίων θεσμοθετήθηκε και στη χώρα μας με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και με το Προεδρικό Διάταγμα για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, αλλά και τη σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας

 1. Εισαγωγή
 2. Χρησιμότητα του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
 3. Υποχρεώσεις και Δικαιολογητικά του ιδιοκτήτη
 4. Αμοιβές Ενεργειακών Επιθεωρητών


Ενεργειακός Επιθεωρητής

Μυριάνθη Μουσά
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Αριθμός Μητρώου Ενεργ. Επιθ.:14489


 Copyright 2010-2018 ©
synthesis                                  

Σημειώσεις για τα Ενεργειακά Πιστοποιητικά Κτιρίων

 1. Εισαγωγή
 2. Η ενεργειακή επιθεώρηση των κτιρίων θεσμοθετήθηκε και στη χώρα μας με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και με το Προεδρικό Διάταγμα για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, αλλά και τη σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας

  Στην Ελλάδα, όπου ο κτιριακός τομέας καταναλώνει το 1/3 περίπου της παραγόμενης ενέργειας και το κτιριακό απόθεμα είναι από τα πιο ενεργειακά σπάταλα στην Ευρώπη, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια εξοικονόμησης στη θέρμανση, στον κλιματισμό και στο φωτισμό και με τις ρυθμίσεις αυτές επιθυμούμε να ξεκινήσει και στη χώρα μας η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και η αξιοποίηση του τεράστιου δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας.

  Το πρώτο βήμα για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η θεσμοθέτηση της διαδικασίας των ενεργειακών επιθεωρήσεων των κτιρίων και της έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης και η καταχώριση τους σε ειδικό Αρχείο που θα τηρείται υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων. Με τη συλλογή, επεξεργασία και μελέτη των αποτελεσμάτων από τον έλεγχο των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης, αλλά και των επιθεωρήσεων των λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού θα είναι δυνατή όχι μόνο η αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος, αλλά και η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων που θα οδηγήσουν στη λήψη περαιτέρω μέτρων στοχεύοντας σε ουσιαστικές βελτιώσεις του κτιριακού τομέα.

  Επίσης, με τη διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης και την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) των κτιρίων, η αγορά ακινήτων εφοδιάζεται με ένα πολύτιμο εργαλείο άμεσα σχετιζόμενο με την αξία του ακινήτου. Ένα εργαλείο πολύτιμο τόσο για την κτηματαγορά, όσο και για τον εκάστοτε αγοραστή ή μισθωτή, καθώς θα αποτελεί ένα πραγματικό στοιχείο προστιθέμενης ή μη αξίας επί του ακινήτου.

  Ο στόχος εξάλλου, όπως άλλωστε εκφράζεται από τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (Οδηγία 2010/31/ΕΕ), είναι ότι έως τις 31.12.2020 όλα τα νέα κτίρια να αποτελούν κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

 3. Χρησιμότητα του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
 4. Για την μεταβίβαση ή μίσθωση ακινήτου εμβαδού άνω των 50 τμ, ανεξάρτητα από την παλαιότητα ή την χρήση του (κατοικία ,διαμέρισμα, εμπορικός χώρος κτλ) είναι απαραίτητο το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

  Το ακίνητο ταξινομείται σε μια εκ των 9 ενεργειακών κατηγοριών. Η ισχύς του ΠΕΑ είναι για 10 χρόνια.


 5. Υποχρεώσεις και Δικαιολογητικά του ιδιοκτήτη
 6. Για τη διευκόλυνση του Ενεργειακού Επιθεωρητή αλλά και για τη μείωση του κόστους της παροχής υπηρεσιών, ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης είναι απαραίτητο εκτός από το να παράσχει γενικές πληροφορίες για το ακίνητο σχετικά με τη χρήση και την κατασκευή του, να προσκομίσει τα εξής:

  • Τίτλους ιδιοκτησίας του ακινήτου (συμβόλαιο κλπ)
  • Τον αριθμό ΚΑΕΚ του Κτηματολογίου για το ακίνητο (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου)
  • Στοιχεία νομιμότητας του ακινήτου (οικοδομική άδεια, στοιχεία νομιμοποίησης)
  • Αρχιτεκτονικά σχέδια της οικοδομικής άδειας
  • Αποτύπωση χώρων
  • Η/Μ σχεδία του κτιρίου της οικοδομικής άδειας
  • Μελέτη θερμομόνωσης του κτιρίου της οικοδομικής άδειας
  • Δελτίο εγκατάστασης και φύλλο συντήρησης και ρύθμισης των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης

  Τέλος, ο επιθεωρητής πρέπει να έχει ελεύθερη πρόσβαση στους εσωτερικούς κοινόχρηστους και ιδιόκτητους χώρους προς επιθεώρηση.


 7. Αμοιβές Ενεργειακών Επιθεωρητών
 8. Η αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή υπόκειται σε ελεύθερη διαπραγμάτευση. Όμως είναι υποχρεωμένος να αποδίδει τέλη στο Κράτος βάσει του συτήματος ελάχιστον νόμιμων αμοιβών.

  Ο πελάτης λαμβάνει αναλυτικό πίνακα για την αμοιβή του μηχανικού και τα τέλη που εμπεριέχει.


Δήλωση περιορισμού/αποποίησης ευθύνης - Όροι χρήσης της ιστοσελίδας
Ο σκοπός του e-michanikos.info είναι καθαρά πληροφοριακός. Το περιεχόμενό του αποτελεί προϊόν συλλογής πληροφοριών από δημόσιες υπηρεσίες και ιστοσελίδες δημοσίων φορέων. Κατά συνέπεια το e-michanikos.info και οι ιδιοκτήτες του δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για την εγκυρότητα και ορθότητα των πληροφοριών ή για πιθανές αλλαγές στη νομοθεσία και για ενέργειες που θα είναι αποτέλεσμα αυτών. Επίσης δεν είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν συστηματικά το site με νέο υλικό. Οι χρήστες που επισκέπτονται την παρούσα ιστοσελίδα με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών με τις πηγές.