e-michanikos.info info

εισαγωγή
οικοδομικές άδειες
ρύθμιση ν.3843/2010
αυθαίρετα ν.4014/2011
αυθαίρετα ν.4178/2013
βεβαίωση μηχανικού
άδειες καταστημάτων
εξοικονόμηση κατ' οίκον
ενεργειακό πιστοποιητικό
υπηρεσίες
επικοινωνία 
νομοθεσία
links

Σημειώσεις για το πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ' οίκον”

 1. λίγα λόγια για το πρόγραμμα ....
 2. Τι είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και τι διασφαλίζει
 3. Ποια κτίρια μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα
 4. Ποιες είναι οι κατηγορίες εισοδηματικών κριτηρίων και ποια τα αντίστοιχα κίνητρα
 5. Ποια είναι η ενεργειακή απόδοση της κατοικίας μου βήμα προς βήμα
 6. Ποιοι είναι οι ενεργειακοί στόχοι του προγράμματος
 7. Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες
 8. Ποιος είναι ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά ιδιοκτησία/κατοικία
 9. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις των υλικών
 10. Ποια είναι τα βασικά βήματα υλοποίησης του προγράμματος
 11. Ποιος είναι ο ρόλος του Μηχανικού στο πρόγραμμα
 12. Προθεσμίες υποβολής και υλοποίησης του προγράμματος
 13. Τι συμβαίνει με τις ήδη υποβληθείσες αιτήσεις προ 16/5/2011
 14. Ποιες είναι οι Τιμές Ζώνης ανά Περιφέρεια ή Νομό
 15. Ποιες είναι οι Τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
 16. Ποιες οι αρμοδιότητες των Τραπεζών
 17. Ποια είναι τα φορολογικά οφέλη από την υπαγωγή στο πρόγραμμα


 Copyright 2010-2018 © synthesis                                  

Σημειώσεις για το πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ' οίκον”
 1. λίγα λόγια για το πρόγραμμα ....
 2. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ (Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής) ο τομέας των κτηρίων και των μεταφορών αποτελούν τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας στη χώρα. Τα κτήρια στην Ελλάδα ευθύνονται περίπου για το 36% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης ενώ, κατά την περίοδο 2000–2005, αύξησαν την ενεργειακή τους κατανάλωση κατά περίπου 24%, μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην Ευρώπη.

  Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους τα ελληνικά κτήρια είναι ιδιαιτέρως ενεργοβόρα είναι η παλαιότητά τους και η μη ενσωμάτωση σύγχρονης τεχνολογίας σε αυτά, λόγω έλλειψης σχετικής νομοθεσίας τα τελευταία 30 χρόνια.

  Περισσότερα από αυτά τα κτήρια οικοδομήθηκαν πριν το 1980 και αντιμετωπίζουν θέματα όπως:

  • μερική ή παντελή έλλειψη θερμομόνωσης,
  • παλαιάς τεχνολογίας κουφώματα (πλαίσια/μονοί υαλοπίνακες),
  • ελλιπή ηλιοπροστασία των νότιων και δυτικών όψεών τους,
  • μη επαρκή αξιοποίηση του υψηλού ηλιακού δυναμικού της χώρας,
  • ανεπαρκή συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης/κλιματισμού με αποτέλεσμα τη χαμηλή απόδοση.

  Σημαντική παράμετρος, επίσης, που καθορίζει την ενεργειακή απόδοση ενός κτηρίου είναι η συμπεριφορά των ενοίκων. Η ελλιπής ενημέρωση των χρηστών-κατοίκων σε θέματα ορθολογικής χρήσης και διαχείρισης της ενέργειας, οδηγεί συχνά σε σπάταλες συμπεριφορές όπως η εγκατάσταση μεμονωμένων κλιματιστικών συστημάτων χωρίς μελέτη, η χρήση συσκευών χαμηλής απόδοσης, ή μη συντήρηση του συστήματος θέρμανσης, κ.α.

  Στην κατεύθυνση αυτή, το ΥΠΕΚΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προχωρά σε μία δέσμη οικονομικών κινήτρων προκειμένου να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων του οικιακού τομέα, μέσω του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον».

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιοκτήτες κατοικιών που είναι θερμικά απροστάτευτες και είναι χαμηλής ενεργειακής κατηγορίας. Παρέχει κίνητρα στους ωφελούμενους να πραγματοποιήσουν τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις με στόχο να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους.

 3. Τι είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και τι διασφαλίζει
  • Η Εξοικονόμηση της Ενέργειας ταυτίζεται με την έννοια της ορθολογικής και αποδοτικής χρήσης της ενέργειας.
  • Εξοικονομώντας Ενέργεια δεν περιστέλλουμε και δεν αναστέλλουμε ενεργειακές ανάγκες.
  • Η Εξοικονόμηση της Ενέργειας βελτιώνει και δεν μειώνει το επίπεδο διαβίωσης.
  • Εξοικονομούμενη Ενέργεια είναι η ενέργεια που δεν σπαταλάται, δεν καταναλώνεται και που κατά συνέπεια δεν χρειάζεται να παραχθεί
 4. Ποια κτίρια μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα
 5. Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ

  Επιλέξιμα για το πρόγραμμα είναι:

  • κτήρια κατοικίας (είτε μονοκατοικίες, είτε πολυκατοικίες, είτε διαμερίσματα)
  • που ανεγέρθηκαν νόμιμα (έχουν οικοδομική άδεια)
  • βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης έως 2.100 €/τ.μ.
  • δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέα.
  • κατατάχθηκαν βάσει Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
  • oι ιδιοκτήτες των κτηρίων τηρούν τις εισοδηματικές κατηγορίες που ορίζει το ΥΠΕΚΑ
 6. Ποιες είναι οι κατηγορίες εισοδηματικών κριτηρίων και ποια τα αντίστοιχα κίνητρα
 7. Οι εισοδηματικές κατηγορίες των ωφελουμένων έχουν ως εξής:

  • Κατηγορία Α1
   Οι φελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 12.000 € ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 20.000 €.
   Τα κίνητρα περιλαμβάνουν επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, δάνειο ύψους 30% με επιδότηση επιτοκίου 100% (μέχρι 31/12/2015) και επιχορήγηση ύψους 70%.
  • Κατηγορία Α2
   Οι φελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 12.000 € και δεν ξεπερνά τις 40.000 € ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 20.000 € και δεν ξεπερνά τις 60.000 €.
   Τα κίνητρα περιλαμβάνουν επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, δάνειο ύψους 65% με επιδότηση επιτοκίου 100% (μέχρι 31/12/2015) και επιχορήγηση ύψους 35%.
  • Κατηγορία Β
   Οι φελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 40.000 € και δεν ξεπερνά τις 60.000 € ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 60.000 € και δεν ξεπερνά τις 80.000 €.
   Τα κίνητρα περιλαμβάνουν επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, δάνειο ύψους 85% με επιδότηση επιτοκίου 100% (μέχρι 31/12/2015) και επιχορήγηση ύψους 15%.

  Η κατάταξη στις ανωτέρω κατηγορίες γίνεται βάσει της τελευταίας διαθέσιμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

 8. Ποια είναι η ενεργειακή απόδοση της κατοικίας μου βήμα προς βήμα
 9. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ και ακολουθώντας τη διαδικασία βήμα προς βήμα να εκτιμήσετε χοντρικά την ενεργειακή απόδοση της κατοικίας σας καθώς. Με το ίδιο εργαλείο μπορείτε να εκτιμήσετε επίσης χονδρικά τις ενεργειακές βελτιώσεις που μπορούν να γίνουν ώστε να μειώσετε την ενεργειακή κατανάλωση της κατοικίας σας.

  Ακολουθήστε τις οδηγίες που βρίσκονται εδώ.

 10. Ποιοι είναι οι ενεργειακοί στόχοι του προγράμματος
 11. Η εξοικονόμηση που πρέπει να επιτευχθεί στο κτίριο με τις παρεμβάσεις του Προγράμματος αντιστοιχεί με αναβάθμιση κατά μια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή εναλλακτικά η ετησία εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας να είναι μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς (kWh/m2).

  Για τον έλεγχο της ικανοποίησης της ανωτέρω απαίτησης θα πρέπει τα υλικά και τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τις παρεμβάσεις να φέρουν ενεργειακή πιστοποίηση .

  Τα υλικά και συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν, και για τα οποία υφίσταται σχετική υποχρέωση από την κείμενη νομοθεσία, θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE .

 12. Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες
 13. Επιλέξιμες για το Πρόγραμμα θεωρούνται οι δαπάνες που αφορούν εργασίες που θα εκτελεστούν μετά την έκδοση του πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

  Οι εργασίες για να είναι επιλέξιμες από το Πρόγραμμα, θα πρέπει να προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και αφορούν τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων.

  1. Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
  2. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.
  3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης.

  Ο ενεργειακός επιθεωρητής στην περιγραφή των προτάσεων θα πρέπει να αναφέρει τις προδιαγραφές και τα τεχνικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά των δομικών υλικών και των συστημάτων που απαιτούνται για τον υπολογισμό του ενεργειακού αποτελέσματος και τον έλεγχο της ικανοποίησης των ανωτέρω απαιτήσεων του προγράμματος.

  Σημειώνεται επίσης πως στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται:

  1. Όλες οι πρόσθετες εργασίες και επεμβάσεις που απαιτούνται για την τεχνικά ορθή ολοκλήρωση των παρεμβάσεων όπως αποξηλώσεις/ καθαιρέσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη (π.χ. αντικατάσταση κεραμιδιών), κλπ.
  2. Οι τυχόν απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ για τα μη στεγασμένα επαγγέλματα.
  3. Ο ΦΠΑ, που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα.
 14. Ποιος είναι ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά ιδιοκτησία/κατοικία
 15. Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά ιδιοκτησία/κατοικία δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000€.

  Το πρόγραμμα έχει προσδιορίσει ανώτατες τιμές μονάδας ανά εξειδικευμένη παρέμβαση είναι διαθέσιμες στον Οδηγό του προγράμματος. Σε περίπτωση που η προσφορά υπερβαίνει τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης που αναφέρονται στον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος θα προσαρμοστεί στα ανώτατα όρια.

  Το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων είναι επιπλέον των 15.000€, και επιδοτείται στο 100%, του κόστους που υπολογίζεται βάση του Π.Δ. 100 των ενεργειακών επιθεωρητών (ΦΕΚ 177/Α’/2010), εφόσον η πρόταση ενταχθεί στο πρόγραμμα.

  Tο κόστος του σύμβουλου έργου είναι επιπλέον των 15.000€, και επιδοτείται στο 100 % μέχρι το ποσό των 250 € +Φ.Π.Α. ανά επιμέρους αίτηση.

 16. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις των υλικών
 17. Επισημαίνεται ότι επιτυγχάνεται αυξημένη εξοικονόμηση ενέργειας όταν τα δομικά στοιχεία και οι επιμέρους ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις πληρούν, μετά τις παρεμβάσεις, τις ελάχιστες προδιαγραφές που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8 του ΚΕΝΑΚ σε συμφωνία και με τα οριζόμενα στις σχετικές Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ (ΤΟ ΤΕΕ).

  Τα υλικά και συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν, και για τα οποία υφίσταται σχετική υποχρέωση από την κείμενη νομοθεσία, θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.

  Επιλέξιμα είναι όλα τα υλικά που ικανοποιούν τις ανωτέρω απαιτήσεις.

 18. Ποια είναι τα βασικά βήματα υλοποίησης του προγράμματος
 19. Α Βήμα
  Προετοιμασία ωφελουμένου

  • Έλεγχος Πιστοληπτικής Ικανότητας
  • Ενεργειακή Επιθεώρηση και Καθορισμός Εργασιών από Μηχανικό
  • Συλλογή Δικαιολογητικών και Λήψη Προσφορών

  Β Βήμα
  Υποβολή Αίτησης - Διαδικασία Ελέγχου και Έγκρισης

  • Κατάθεση Αίτησης Αξιολόγηση
  • Έγκριση Αίτησης

  Γ Βήμα
  Υλοποίηση Παρεμβάσεων - Εκταμίευση Ενίσχυσης

  • Δανειακή Σύμβαση
  • Υλοποίησης Εργασιών και Ολοκλήρωση Έργου
  • Χορήγηση Κινήτρων

 20. Ποιος είναι ο ρόλος του Μηχανικού στο πρόγραμμα
  • Να προσδιορίσει την ενεργειακή κατηγορία του κτηρίου
  • Να προτείνει τις παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου
  • Να προσδιορίσει την εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί βάσει των προτεινόμενων παρεμβάσεων
  • Να προσδιορίσει το αντίστοιχο κόστος των παρεμβάσεων
  • Να εκδώσει το 1ο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
  • Να εκτελέσει χρέη συμβούλου, δηλαδή συμπληρώσει τα έντυπα και να συντάξει τον φάκελο
  • Να διενεργήσει 2η Ενεργειακή Επιθεώρηση ώστε να διαπιστώσει πως πράγματι υλοποιήθηκε σωστά η ενεργειακή αναβάθμιση

 21. Προθεσμίες υποβολής και υλοποίησης του προγράμματος
 22. Η υπαγωγή στο Πρόγραμμα θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας, μέχρι εξαντλήσεως των πόρων ανά Περιφέρεια. Δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία.

  O μέγιστος χρόνος υλοποίησης των παρεμβάσεων είναι 4 μήνες από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης.

 23. Τι συμβαίνει με τις ήδη υποβληθείσες αιτήσεις προ 16/5/2011
 24. Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν τις 16/5/2011 και πληρούν τους όρους θα υπαχθούν άμεσα στο πρόγραμμα και οι τροποποιήσεις στους όρους του προγράμματος θα ισχύουν και για τις αιτήσεις αυτές.

 25. Ποιες είναι οι Τιμές Ζώνης ανά Περιφέρεια ή Νομό
 26. Για τις Τιμές Ζώνης ανά Περιφέρεια και Νομό επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών εδώ .

 27. Ποιες είναι οι Τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
 28. Παρακάτω παρουσιάζονται με αλφαβητική σειρά οι τράπεζες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα:

  • Άλφα Τράπεζα Α.Ε.
  • Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
  • Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
  • Τράπεζα E.F.G. Eurobank - Ergasias A.E.

 29. Ποιες οι αρμοδιότητες των Τραπεζών
 30. Το Πρόγραμμα υλοποιείται μέσω Τραπεζών που αναλαμβάνουν:

  • την αποδοχή αιτήσεων των ενδιαφερομένων, τον έλεγχο των δικαιολογητικών,
  • την καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα,
  • την εκταμίευση των δανείων και την καταβολή της επιχορήγησης,
  • την πληρωμή προμηθευτών/συνεργείων,
  • την πιστοποίηση υλοποίησης έργου με διοικητικό έλεγχο

  Για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι απαραίτητη προϋπόθεση η λήψη δανείου, ωστόσο παρέχεται η δυνατότητα για πρόωρη μερική ή ολική εξόφληση χωρίς επιβάρυνση.

  Το επιτόκιο της δανειακής σύμβασης ανέρχεται σε 4,93 %. Επιπλέον, η εισφορά του Ν. 128/22-28.8.1975 (ΦΕΚ Α’ 178) ανέρχεται σε 0,12% και επιβαρύνει τον ωφελούμενο. Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός δεν επιβαρύνει τους ενδιαφερόμενους με κόστος διαχείρισης φακέλου αιτήματος.

 31. Ποια είναι τα φορολογικά οφέλη από την υπαγωγή στο πρόγραμμα
 32. Με το νέο φορολογικό νόμο 4024/2011, έχει θεσπιστεί μείωση του οφειλόμενου φόρου φτάνει και τα 300 € για δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας της τάξεως των 3.000 €. Επιλέξιμες είναι κατά κύριο λόγο οι δαπάνες που αντιστοιχούν στο δάνειο (δηλαδή π/υ παρεμβάσεων μείον επιχορήγηση).

Δήλωση περιορισμού/αποποίησης ευθύνης - Όροι χρήσης της ιστοσελίδας
Ο σκοπός του e-michanikos.info είναι καθαρά πληροφοριακός. Το περιεχόμενό του αποτελεί προϊόν συλλογής πληροφοριών από δημόσιες υπηρεσίες και ιστοσελίδες δημοσίων φορέων. Κατά συνέπεια το e-michanikos.info και οι ιδιοκτήτες του δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για την εγκυρότητα και ορθότητα των πληροφοριών ή για πιθανές αλλαγές στη νομοθεσία και για ενέργειες που θα είναι αποτέλεσμα αυτών. Επίσης δεν είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν συστηματικά το site με νέο υλικό. Οι χρήστες που επισκέπτονται την παρούσα ιστοσελίδα με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών με τις πηγές.