e-michanikos.info info

εισαγωγή
οικοδομικές άδειες
ρύθμιση ν.3843/2010
αυθαίρετα ν.4014/2011
αυθαίρετα ν.4178/2013
βεβαίωση μηχανικού
άδειες καταστημάτων
εξοικονόμηση κατ' οίκον
ενεργειακό πιστοποιητικό
υπηρεσίες
επικοινωνία 
νομοθεσία
links

ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών σε συνάρτηση με τη δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου N. 4014/2011 & τροποποιήσεις

 1. λίγα λόγια για το ιστορικό της αυθαίρετης δόμησης ...
 2. Τι είναι η ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών και τι εξασφαλίζει;
 3. Ποιες περιπτώσεις αυθαιρέτων ακινήτων μπορούν να ρυθμιστούν;
 4. Ποιες περιπτώσεις αυθαιρέτων δεν μπορούν να ρυθμιστούν;
 5. Διαδικασία υποβολής
 6. Προθεσμίες υποβολής και πληρωμής
 7. Δικαιολογητικά ιδιοκτήτη ανά ιδιοκτησία
 8. Σχέδια και έγραφα από το φάκελο της αδείας
 9. Έγγραφα που δίνει προς συμπλήρωση ο Μηχανικός
 10. Αμοιβή Μηχανικού για τη ρύθμιση - τακτοποίηση αυθαιρέτων

 Copyright 2010-2018 © synthesis                                  

ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών σε συνάρτηση με τη δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου N. 4014/2011 & τροποποιήσεις
 1. λίγα λόγια για το ιστορικό της αυθαίρετης δόμησης ...
 2. Ο νέος νόμος για τα αυθαίρετα είναι συμπληρωματικός του νομού Ν. 3843/10 (που αφορούσε τη ρύθμιση ημιυπαίθριων και άλλων χώρων καθ’ υπέρβαση της δόμησης). Δυστυχώς στην Ελλάδα η αυθαίρετη δόμηση αποτελεί εθιμική πρακτική ευρείας αποδοχής που δεν οφείλεται μόνο στη ανοχή της πολιτείας αλλά στην πολιτική της γης που ακολουθήθηκε τα τελευταία 60 χρόνια. Δηλαδή, στην άρνηση της πολιτείας να εντάξει περιοχές στο σχέδιο πόλης ώστε ο πολίτης να μπορεί να κτίσει νόμιμες κατασκευές σε φτηνή γη με σωστές προδιαγραφές και σε τόπο με σωστές υποδομές.

  Δε θα ήταν υπερβολή να πούμε πως η αυθαίρετη δόμηση αποτέλεσε την επίσημη πολιτική για την επέκταση πόλεων και οικισμών . Την παραπάνω κατάσταση επιχείρησε να εξορθολογίσει ο νόμος Τρίτση (Ν. 1337/83). Ο παραπάνω νόμος, παρότι επίλυσε σημαντικά προβλήματα και προνόησε για τη μη διαιώνιση της παραπάνω πρακτικής δυστυχώς δεν εφαρμόστηκε ευρέως, επειδή πάντα στην Ελλάδα υπήρχε οικονομική δυσχέρεια. Η πολιτεία δεν μπορούσε ούτε να αποπληρώσει τις απαλλοτριώσεις (για δόμους, πλατείες κα) ούτε να κτίσει τις υποδομές (σχολεία, νοσοκομεία κλπ) που προδιαγράφονται για την ένταξη μιας περιοχής στο σχέδιο πόλης. Οπότε η πολιτεία, προτίμησε να “λύσει” το θέμα της στέγασης του πληθυσμού και της δεύτερης κατοικίας, η ιδιωτική πρωτοβουλία με αυθαίρετες κατασκευές.

  Σήμερα, υπό την πίεση της δημοσιονομικής δυσχέρειας που αντιμετωπίζει η χώρα μας, το ΥΠΕΚΑ επιχειρεί να βάλει μια τάξη στο απέραντο αυτό πρόβλημα, ευαγγελίζοντας πως θα επαναφέρει το περιβαλλοντικό ισοζύγιο, θα βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών και θα αποκαταστήσει το κοινό αίσθημα της ισότητας μεταξύ τους και της αρχής του κράτους δικαίου.

 3. Τι είναι η ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών και τι εξασφαλίζει;
 4. Με την ένταξη στη ρύθμιση αυθαιρέτων χώρων κτιρίων ή εξολοκλήρου αυθαιρέτων κτιρίων ή αυθαίρετων αλλαγών χρήσεων, αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων μετά την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου και εξασφαλίζεται η δυνατότητα μεταβίβασης και σύστασης εμπράγματου δικαιώματος σε αυτά.

  Αν δεν υποβληθεί δήλωση ρύθμισης αυθαιρέτων ή αν δεν περατωθεί εμπρόθεσμα η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου, εφαρμόζονται οι ισχύουσες, περί αυθαιρέτων, διατάξεις για την κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής ή την επαναφορά της χρήσης που προβλέπεται από την οικοδομική άδεια, τα δε πρόστιμα που επιβάλλονται υπολογίζονται ως εξής:
  α. Πρόστιμο ανέγερσης σε ποσοστό 30% επί της αντικειμενικής αξίας του αυθαιρέτου και
  β. Πρόστιμο διατήρησης σε ποσοστό 5% επί αυτής της αξίας (άρθρο 27, παράγραφος 1).

 5. Ποιες περιπτώσεις αυθαιρέτων ακινήτων μπορούν να ρυθμιστούν;
 6. Μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση αυθαιρέτων μπορούν να ενταχθούν: αυθαίρετα τμήματα κτιρίων και εξολοκλήρου αυθαίρετα κτίρια των οποίων έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός μέχρι τις 28.7.2011 και αυθαίρετες χρήσεις σε κτίρια που έχουν εγκατασταθεί μέχρι τις 28.7.2011.

  Δηλαδή κτίρια που έχουν ανεγερθεί είτε καθ’ υπέρβαση της οικοδομικής άδειας, είτε των όρων ή περιορισμών δόμησης του ακινήτου, είτε χωρίς οικοδομική άδεια, εφόσον η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου ή δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή κατά το χρόνο κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης και εφόσον το ακίνητο, η αυθαίρετη κατασκευή ή η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του N. 4014/2011.

 7. Ποιες περιπτώσεις αυθαιρέτων δεν μπορούν να ρυθμιστούν;
 8. Δεν μπορούν να ρυθμιστούν οι παρακάτω αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες χρήσεις:

  1. αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έγινε μετά τις 28.7.2011
  2. αν το ακίνητο βρίσκεται:
   • σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης,
   • στη ζώνη ασφαλείας των διεθνών, εθνικών, επαρχιακών ή δημοτικών ή κοινοτικών οδών κατά τη νομοθεσία περί μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας που ίσχυαν κατά την εκτέλεση ή εγκατάστασή τους,
   • σε δημόσιο κτήμα,
   • σε δάσος, σε δασική ή αναδασωτέα έκταση, στον αιγιαλό ή τη ζώνη παραλίας,
   • σε αρχαιολογικό χώρο, ιστορικό τόπο, ιστορικό διατηρητέο οικισμό και περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, εφόσον απαγορευόταν η δόμηση κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης,
   • σε παραδοσιακό οικισμό (με την επιφύλαξη της παρ. 24 του άρθρου 24) και σε οικιστικό σύνολο που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο
   • σε ρέμα, κρίσιμη παράκτια ζώνη, κατά την έννοια των άρθρων 2 περίπτωση 10 και 20 παρ. 8α του ν. 3937/2011 (Α΄ 60), ή προστατευόμενη περιοχή του άρθρου 19 του ν. 1650/1986, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 5 του ν. 3937/2011 εφόσον απαγορευόταν η δόμηση κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης,
  3. η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κηρυγμένο διατηρητέο κτίριο ή κτίριο που είναι αρχαίο ή κηρυγμένο νεότερο μνημείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/ 2002 (Α΄ 153)
  4. η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίσμα, ευρισκόμενο εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμού το ανώτατο ύψος του οποίου βρίσκεται λιγότερο από είκοσι μέτρα κάτω από το ύψος της κορυφογραμμής (υδατοκρίτης)
  5. η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί στο εντός του εύρους του εξώστη τμήμα πάνω από κοινόχρηστο χώρο της πόλης.

  Οι κατασκευές αυτές παραμένουν άμεσα κατεδαφιστέες.

 9. Διαδικασία υποβολής
  1. Ο πολίτης απευθύνεται σε μηχανικό που έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ. Ο μηχανικός πραγματοποιεί αυτοψία, συλλέγει τα στοιχεία που απαιτούνται για την συμπλήρωση της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση και υπολογίζει το «προσωρινό πρόστιμο».
  2. Ο μηχανικός συμπληρώνει και υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση και το σύστημα εκδίδει έναν «μοναδικό αριθμό» για το αυθαίρετο, εντολή για πληρωμή του κατάλληλου «τέλους υπαγωγής» στη ρύθμιση (παραβόλου), καθώς και το ύψος των πληρωμών σε σχέση με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεγεί.
  3. Το τέλος καταβάλλεται από τον πολίτη (και ηλεκτρονικά μέσω web banking) σε Τραπεζικό ίδρυμα της επιλογής του. Η πληρωμή πιστοποιείται αυτόματα και ενεργοποιείται η διαδικασία ένταξης. Ακολουθούν οι πληρωμές των δόσεων για τις οποίες ενημερώνεται αυτόματα το σύστημα. Στον πολίτη δίνεται κωδικός που θα του επιτρέπει την ενημέρωσή του για την καταχώρηση των δόσεων και το οφειλόμενο υπόλοιπο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
  4. Συγκεντρώνονται ή συντάσσονται τα απαιτούμενα σχέδια και άλλα στοιχεία Βάσει αυτών γίνεται ο υπολογισμός του «τελικού προστίμου» και ο επαναπροσδιορισμός του ποσού των δόσεων από το σύστημα.
  5. Ο μηχανικός το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων και σχεδίων στο σύστημα ηλεκτρονικά μέχρι την 31η Μαρτίου 2012. Με τη διαπίστωση της πληρότητας αυτών, εκδίδεται αυτόματα «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ». Πρόκειται για τυποποιημένο έντυπο στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ενταγμένου στη ρύθμιση αυθαιρέτου. Η βεβαίωση είναι απαραίτητη για τη μεταβίβαση του αυθαιρέτου.

  Αν ο πολίτης θελήσει την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας και έκδοση της βεβαίωσης, τότε στο ενδιάμεσο διάστημα μέχρις ότου το σύστημα ετοιμαστεί για την ηλεκτρονική υποβολή μελετών και λοιπών στοιχείων, η πληρότητα θα βεβαιώνεται με ηλεκτρονική δήλωση του μηχανικού «…ότι έχει στη διάθεση του όλες τις μελέτες και λοιπά στοιχεία, με υποχρέωση να τα υποβάλλει ηλεκτρονικά και μέχρι τις 31 Μαρτίου 2012 μετά την ειδοποίησή του ότι το σύστημα δέχεται πλέον ηλεκτρονικά αρχεία δικαιολογητικών και μελετών…»

  Ακολουθούν δειγματοληπτικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες πολεοδομίες με επιλογή που θα προκύψει από ηλεκτρονική κλήρωση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο. Όλη η ηλεκτρονική επικοινωνία γίνεται σε συνθήκες υψηλής κρυπτογράφησης με προστασία των δεδομένων είτε από ανάγνωση είτε από αλλοίωσή τους.

 10. Προθεσμίες υποβολής και πληρωμής
 11. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης παρατείνεται μέχρι την 31.01.2013.

  Η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου εξαρτάται ανά περίπτωση.

 12. Δικαιολογητικά ιδιοκτήτη ανά ιδιοκτησία
  • Αριθμός Οικοδομικής Άδειας και σχετικά έγγραφα
  • Τιμή Ζώνης από τον λογαριασμό της ΔΕΗ
  • Προσωπικά στοιχεία (στοιχεία ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, τόπος κατοικίας κλπ)
  • Τίτλος ιδιοκτησίας
  • Έντυπο Ε9 στην οποία αναφέρεται το ακίνητο, όπου βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)
  • Αποδεικτικά παλαιότητας αυθαίρετης κατασκευής (προαιρετικό).
  • Έκθεσή Αυθαιρέτου Πολεοδομίας, Αριθμός φακέλου αυθαιρέτου, έντυπα πληρωμής προστίμων (προαιρετικό).

 13. Σχέδια και έγραφα από το φάκελο της αδείας
  • Στέλεχος οικοδομικής άδειας
  • Τοπογραφικό
  • Διάγραμμα Κάλυψης
  • Κάτοψη στάθμης ορόφου/ων προς έλεγχο
  • Τομή

 14. Έγγραφα που δίνει προς συμπλήρωση ο Μηχανικός
  • Σύμβαση έργου
  • Εξουσιοδότηση Μηχανικού - Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986
  • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 που αφορά τους χώρους προς ρύθμιση

 15. Αμοιβή Μηχανικού για τη ρύθμιση - τακτοποίηση αυθαιρέτων
 16. Όπως αναφέρεται στο από 5-10-11 Δελτίο Τύπου του ΥΠΕΚΑ «.....σχετικά με τις αμοιβές των μηχανικών για την παροχή των υπηρεσιών τους για την ένταξη αυθαίρετων κατασκευών στις διατάξεις του ν. 4014/2011 καθώς και για την έκδοση βεβαιώσεων για τη μεταβίβαση ακίνητων είναι αντικείμενο ελεύθερης διαπραγμάτευσης των μερών, σύμφωνα με το ν. 3919/2011...»

  ----

Δήλωση περιορισμού/αποποίησης ευθύνης - Όροι χρήσης της ιστοσελίδας
Ο σκοπός του e-michanikos.info είναι καθαρά πληροφοριακός. Το περιεχόμενό του αποτελεί προϊόν συλλογής πληροφοριών από δημόσιες υπηρεσίες και ιστοσελίδες δημοσίων φορέων. Κατά συνέπεια το e-michanikos.info και οι ιδιοκτήτες του δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για την εγκυρότητα και ορθότητα των πληροφοριών ή για πιθανές αλλαγές στη νομοθεσία και για ενέργειες που θα είναι αποτέλεσμα αυτών. Επίσης δεν είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν συστηματικά το site με νέο υλικό. Οι χρήστες που επισκέπτονται την παρούσα ιστοσελίδα με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών με τις πηγές.