e-michanikos.info info

εισαγωγή
οικοδομικές άδειες
ρύθμιση ν.3843/2010
αυθαίρετα ν.4014/2011
αυθαίρετα ν.4178/2013
βεβαίωση μηχανικού
άδειες καταστημάτων
εξοικονόμηση κατ' οίκον
ενεργειακό πιστοποιητικό
υπηρεσίες
επικοινωνία 
νομοθεσία
links

Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις. N. 4178/2013 - ΦΕΚ 174 Α' 08-08-2013

 1. λίγα λόγια για το νέο νόμο ...
 2. Τι είναι η ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών και τι εξασφαλίζει;
 3. Ποιες περιπτώσεις αυθαιρέτων ακινήτων μπορούν να ρυθμιστούν;
 4. Ποιες περιπτώσεις αυθαιρέτων δεν μπορούν να ρυθμιστούν;
 5. Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται τα αυθαίρετα
 6. Διαδικασία υποβολής
 7. Προθεσμίες υποβολής και πληρωμής
 8. Δικαιολογητικά ιδιοκτήτη ανά ιδιοκτησία
 9. Σχέδια και έγραφα από το φάκελο της αδείας
 10. Έγγραφα που δίνει προς συμπλήρωση ο Μηχανικός
 11. Αμοιβή Μηχανικού για τη ρύθμιση - τακτοποίηση αυθαιρέτων
 12. Αποδεικτικό χρόνου κατασκευής αυθαιρέτων κατασκευών και εγκατάστασης αυθαίρετων χρήσεων (προ 28.7.2011)
 13. Μειώσεις προστίμων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού
 14. Ορισμοί: “Κύριας και Μοναδικής Κατοικίας” & “Κύριας Κατοικίας”
 15. Υπολογισμός Ειδικού Παράβολου
 16. Υπολογισμός Ειδικού Προστίμου
 17. Καθορισμός Ποσοστού Ανταπόδοσης για της ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Διαχειριστή του Πληροφοριακού Συστήματος (ΤΕΕ)

 Copyright 2010-2018 © synthesis                                  

Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.
N. 4178/2013 - ΦΕΚ 174 Α' 08-08-2013

 1. λίγα λόγια για το νέο νόμο ...
 2. Ο νέος νόμος περί αυθαιρέτων Ν. 4178/2013 συνεχίζει το εισπρακτικό έργο των προηγούμενων νόμων: νόμος Σουφλιά (Ν. 3775/2009), νόμος Μπιρμπίλη (Ν. 3843/10) και Ν. 4014/2011.

  Ουσιαστικά δεν προσφέρει κάτι διαφορετικό σε σχέση με τον τελευταίο νόμο (Ν. 4014/2011) παρά μόνο προσπαθεί να επιλύσει τα προβλήματα και αδιέξοδα που δημιούργησε ο προηγούμενος άλλοτε με επιτυχία και άλλοτε δημιουργώντας περισσότερα προβλήματα και ανισότητες σε σχέση με αυτά που επιλύει.

  Δυστυχώς το προσχέδιο που δημοσιεύτηκε και βγήκε σε διαβούλευση τον Μάρτιο του 2013 απέχει παρασάγγας από τον τελικό νόμο, ενώ αρκετές χρήσιμες παρατηρήσεις που έγιναν στη διαβούλευση αγνοήθηκαν.

  Οι δε επικοινωνιακές υποσχέσεις που έγιναν περί εκπτώσεων σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής, σε ανέργους και λοιπές ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες είτε δεν τηρήθηκαν, είτε μπήκαν με τόσο υπερβολικούς όρους που στην πράξη είναι μη εφαρμοστέοι.

  Σχετικά με την απόφαση περί αντισυνταγματικότητας του προηγούμενου νόμου αυθαιρέτων (Ν. 4014/2011) ακόμη ουδείς γνωρίζει ποια άρθρα αφορούν ούτε αν επιλύθηκαν στον νέο νόμο.

  Το μόνο σίγουρο είναι, πως αναμένουμε σωρεία τροποποιήσεων και αυτού του νόμου, ώστε να έρθει σε κάποια ισορροπία.

 3. Τι είναι η ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών και τι εξασφαλίζει;
 4. Με την ένταξη στη ρύθμιση αυθαιρέτων χώρων κτιρίων ή εξολοκλήρου αυθαιρέτων κτιρίων ή αυθαίρετων αλλαγών χρήσεων, αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων μετά την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου και εξασφαλίζεται η δυνατότητα μεταβίβασης και σύστασης εμπράγματου δικαιώματος σε αυτά.

  Αν δεν υποβληθεί δήλωση ρύθμισης αυθαιρέτων ή αν δεν περατωθεί εμπρόθεσμα η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου, εφαρμόζονται οι ισχύουσες, περί αυθαιρέτων, διατάξεις για την κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής ή την επαναφορά της χρήσης που προβλέπεται από την οικοδομική άδεια, τα δε πρόστιμα που επιβάλλονται υπολογίζονται ως εξής:
  α. Πρόστιμο ανέγερσης σε ποσοστό 30% επί της αντικειμενικής αξίας του αυθαιρέτου και
  β. Πρόστιμο διατήρησης σε ποσοστό 5% επί αυτής της αξίας.

 5. Ποιες περιπτώσεις αυθαιρέτων ακινήτων μπορούν να ρυθμιστούν;
 6. Μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση αυθαιρέτων μπορούν να ενταχθούν: αυθαίρετα τμήματα κτιρίων και εξολοκλήρου αυθαίρετα κτίρια των οποίων έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός μέχρι τις 28.7.2011 και αυθαίρετες χρήσεις σε κτίρια που έχουν εγκατασταθεί μέχρι τις 28.7.2011.

  Δηλαδή κτίρια που έχουν ανεγερθεί είτε καθ’ υπέρβαση της οικοδομικής άδειας, είτε των όρων ή περιορισμών δόμησης του ακινήτου, είτε χωρίς οικοδομική άδεια, εφόσον η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου ή δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή κατά το χρόνο κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης και εφόσον το ακίνητο, η αυθαίρετη κατασκευή ή η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του N. 4178/2013.

  Λοιπές περιπτώσεις που μπορούν να υπαχθούν είναι:

  • Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης αποκλειστικά σε κατοικίες που έγιναν μετά τις 28-07-2011 με ισχύς μόνο για 10 έτη, και αφορούν μόνο ως προς τη χρήση και μόνο, για τις οποίες εκκρεμούν βεβαιωθέντα πρόστιμα. Το θέμα θα διευκρινιστεί μελλοντικά με Υπουργική Απόφαση.

  • Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί σε εκτάσεις για τις οποίες δεν έχουν καθοριστεί ή αναθεωρηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήσεις γης τα τελευταία 25 έτη, ως προς τη χρήση και μόνο. Η ισχύς της ρύθμισης θα είναι μόνο για 10 έτη. Το θέμα θα διευκρινιστεί μελλοντικά με Υπουργική Απόφαση.

  • Ιδιαίτερες διατάξεις ισχύουν για μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας.

  • Αυθαίρετες κατασκευές αποκλειστικά πρώτης κατοικίας σε ακίνητα αρμοδιότητας της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση εξαγοράς, ρυθμίζονται για 10 έτη.

  • Αυθαίρετες κατασκευές στις παραμεθόριες περιοχές των περιφερειακών ενοτήτων Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου, ρυθμίζονται για 2 έτη.

  • Αυθαίρετες κατασκευές κοινωφελών κτιρίων και συνοδών εγκαταστάσεων.

  Ειδικές διατάξεις αφορούν:

  • Αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις σε παραδοσιακό οικισμό

  • Αυθαίρετες κατασκευές σε διατηρητέο κτίριο

  • Ρύθμιση αυθαίρετων κτισμάτων σε εξαγορασμένα ακίνητα και σε ακίνητα ιδιοκτησίας του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ)

  • Ειδικές περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών ακινήτων δημοσίου ενδιαφέροντος.

 7. Ποιες περιπτώσεις αυθαιρέτων δεν μπορούν να ρυθμιστούν;
 8. Δεν μπορούν να ρυθμιστούν οι παρακάτω αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες χρήσεις:

  1. αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έγινε μετά τις 28.7.2011

  2. αν το ακίνητο βρίσκεται:

   • α) Σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του οικισμού.
    Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου δεν έχει συντελεστεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση επί ακινήτων όπου υφίστανται εμπράγματα δικαιώματα πολιτών. Σε περίπτωση υπαγωγής στον παρόντα νόμο δεν επηρεάζονται το κύρος και η διαδικασία απαλλοτρίωσης και τα αυθαίρετα κτίσματα δεν αποζημιώνονται.

   • β) Σε παραχωρημένους σε δημόσια κοινή χρήση χώρους του οικοπέδου της παρ. 58 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79).

   • γ) Εντός παρόδιας στοάς, η οποία υφίστατο κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής.

   • δ) Παρά το όριο των διεθνών, εθνικών, επαρχιακών ή δημοτικών ή κοινοτικών οδών εντός ζώνης διάστασης ποσοστού 50% των οριζομένων από τη νομοθεσία περί μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας, οι οποίοι ίσχυαν κατά την εκτέλεση ή εγκατάστασή τους.
    Εξαιρούνται αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις σε κτίρια για τα οποία έχει χορηγηθεί νομίμως οικοδομική άδεια, σε μικρότερη απόσταση από τα οριζόμενα στην παρούσα περίπτωση, καθώς και αυτοτελείς κατασκευές που συμπεριλαμβάνονται στην παρ. 7 του άρθρου 17 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) πλην της περιπτώσεως δ΄ αυτής.

   • ε) Σε δημόσιο κτήμα.

   • στ) Σε δάσος, σε δασική ή αναδασωτέα έκταση.

   • ζ) Στον αιγιαλό και στον παλαιό αιγιαλό.
    Εξαιρούνται οι περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων εντός του παλαιού αιγιαλού, εφόσον υφίστανται νομίμως εμπράγματα δικαιώματα πολιτών που προϋφίστανται της σχετικής οριοθέτησης του παλαιού αιγιαλού, καθώς και οι περιπτώσεις όπου εκκρεμεί δικαστική απόφαση για την εξαίρεση των κτισμάτων σύμφωνα με τη σχετική χάραξη. Σε περίπτωση υπαγωγής στον παρόντα νόμο δεν επηρεάζονται το κύρος και η διαδικασία τυχόν απαλλοτρίωσης, καθώς και η επιβολή των κυρώσεων μετά την έκδοση της πρωτόδικης δικαστικής απόφασης ανεξαρτήτως της αναστολής των ποινών κυρώσεων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο. Σε περίπτωση απαλλοτρίωσης τα αυθαίρετα κτίσματα δεν αποζημιώνονται.

   • η) Στη ζώνη παραλίας.
    Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση και οι αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις προϋφίστανται της σχετικής οριοθέτησης της ζώνης. Σε περίπτωση υπαγωγής στον παρόντα νόμο δεν επηρεάζονται το κύρος και η διαδικασία απαλλοτρίωσης και τα αυθαίρετα κτίσματα δεν αποζημιώνονται.

   • θ) Σε αρχαιολογικό χώρο Ζώνης Α, εξαιρουμένων των αυθαιρέτων κατασκευών που πραγματοποιήθηκαν πριν την κήρυξη της αρχαιολογικής ζώνης εφόσον δεν απαγορευόταν η δόμηση.

   • ι) Σε αρχαιολογικό χώρο εκτός Ζώνης Α, εκτός αν δεν απαγορευόταν η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης. Σε κάθε περίπτωση εξαιρούνται οι αυθαίρετες κατασκευές που πραγματοποιήθηκαν πριν την κήρυξη της αρχαιολογικής ζώνης εφόσον δεν απαγορευόταν η δόμηση.

   • ια) Σε ιστορικό τόπο, ιστορικό διατηρητέο οικισμό και περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους εκτός αν δεν απαγορευόταν η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης.

   • ιβ) Σε παραδοσιακό οικισμό ή παραδοσιακό τμήμα πόλης, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 13 του παρόντος.

   • ιγ) Σε ρέμα, κρίσιμη παράκτια ζώνη, κατά την έννοια των άρθρων 2 περιπτώσεις 10 και 12 παρ. 8α του ν. 3937/2011 (Α΄ 60) ή προστατευόμενη περιοχή του άρθρου 19 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 5 του ν. 3937/2011 (Α΄ 60), αν απαγορευόταν η εκτέλεση κάθε οικοδομικής εργασίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή η χρήση κατά την εγκατάσταση της αυθαίρετης χρήσης.

   • ιδ) Σε κηρυγμένο διατηρητέο κτίριο, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 14 του παρόντος ή σε κτίριο που είναι αρχαίο μνημείο ή κηρυγμένο νεότερο μνημείο κατά τις διατάξεις του ν. 3028/2000 (Α΄ 153).

   • ιε) Σε επικινδύνως ετοιμόρροπο κτίριο το οποίο δεν μπορεί να αποκατασταθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μετά από την εκτέλεση εργασιών στατικής ενίσχυσης.

   • ιστ) Εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμού εφόσον το ανώτατο ύψος της αυθαίρετης κατασκευής ή του χώρου, που έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, υπερβαίνουν το ύψος της κορυφογραμμής.
    Εξαιρούνται αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις σε κτίρια που έχουν κατασκευαστεί προ της 31.12.2003, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3212/2003 (Α΄ 308).

   • ιζ) Εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμού, εντός απόστασης 20 μέτρων από τον άξονα διέλευσης αγωγών μεταφοράς υψηλής τάσης ρεύματος άνω των 150 kW.

  3. Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται τα αυθαίρετα
  4. Α. Κατηγορία 1.
   Αυθαίρετες κατασκευές σε κτίρια με αποκλειστική χρήση κατοικία, που υφίστανται προ του έτους 1975 και με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 7 του νόμου περί αυθαίρετης αλλαγής χρήσης. Υπάγονται στις διατάξεις του νόμου και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες ολοκληρώθηκαν προ της 9.6.1975 με την καταβολή παραβόλου 500 ευρώ και χωρίς την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου.
   Στις περιπτώσεις όπου έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία η υπαγωγή υποβάλλεται υποχρεωτικώς ανά διηρημένη ιδιοκτησία .

   Β. Κατηγορία 2.
   Αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται προ της 1.1.1983. Υπάγονται στις διατάξεις του νόμου και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες ολοκληρώθηκαν προ του έτους 1983 με την καταβολή του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού προστίμου. Για την υπαγωγή υποβάλλονται μόνο τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1 έως 5, 7,10 και 11 του άρθρου 11 και αποτύπωση των κατόψεων του κτιρίου ή της ιδιοκτησίας και δεν απαιτούνται λοιπά στοιχεία και σχέδια. Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας κατηγορίας στην περίπτωση που στο ακίνητο ή στην αυτοτελή ιδιοκτησία υπάρχουν και άλλες αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ή εγκαταστάθηκαν μεταγενέστερα του έτους 1983.

   Γ. Κατηγορία 3.
   Αυθαίρετες μικρές παραβάσεις. Υπάγονται στις διατάξεις του νόμου και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης, με την καταβολή παραβόλου 500 ευρώ και χωρίς την καταβολή ειδικού προστίμου, οι εξής παραβάσεις, ανεξαρτήτως του αριθμού αυτών:

   • Τοποθέτηση δομικών στοιχείων σε ακάλυπτο χώρο όπως φούρνοι, διακοσμητικοί κρουνοί και άλλα διακοσμητικά στοιχεία.

   • Μείωση του ποσοστού της υποχρεωτικής φύτευσης του ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου έως 5%.

   • Προσθήκη μόνωσης εξωτερικά στις όψεις.

   • Αλλαγή των διαστάσεων των εξωστών που προκαλεί υπέρβαση της επιφάνειάς τους έως 10%. Συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα περίπτωση και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης και ανοικτοί εξώστες που υπέρκεινται του κοινόχρηστου χώρου της πόλης.

   • Αλλαγή έως 10% των διαστάσεων των ανοιγμάτων και μετατόπιση αυτών έως 2 μέτρα.

   • Κατασκευή πέργκολας κατά την παρ. 60 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79).

   • Φύτευση υποχρεωτικής υπαίθριας θέσης στάθμευσης.

   • Δεξαμενές αποχέτευσης στεγανές ή απορροφητικές, καθώς και δεξαμενές νερού.

   • Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με μέγιστες διαστάσεις 3,00 Χ 3,00 και ύψους έως 2,50 μέτρα.

   • Εργασίες διαμόρφωσης εδάφους ύψους έως 1,00 μέτρο.

   • Υπέρβαση περιτοίχισης ύψους έως 1,00 μέτρο.

   • Υπέρβαση νομίμου ύψους καμινάδας έως 1,50 μέτρο.

   • Αποθήκη μέγιστης επιφάνειας 15 τετραγωνικά μέτρα και ύψους έως 2,50 μέτρα.

   • Υπέρβαση ύψους των επαγγελματικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών και αγροτικών αποθηκών έως 20% του ύψους που προβλέπεται στη σχετική οικοδομική άδεια.

   • Αλλαγή θέσης του προβλεπομένου με οικοδομική άδεια κτιρίου σε άλλη θέση εφόσον δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις ή αλλαγή θέσης του προβλεπομένου με οικοδομική άδεια κτιρίου σε άλλη θέση λόγω κατασκευής με εσφαλμένη αναστροφή της κάτοψης σε νόμιμη θέση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται η τελική στάθμη του εδάφους. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) η ενημέρωση του φακέλου της οικοδομικής άδειας με τις μελέτες του υφισταμένου κτιρίου προκειμένου να εκδοθεί η ταυτότητα κτιρίου κατά τις διατάξεις του ν. 3843/2010 (Α΄ 62).

   • Αλλαγές στις εξωτερικές διαστάσεις του περιγράμματος του κτιρίου ή της αυτοτελούς ιδιοκτησίας, έως 5% και εφόσον δεν μεταβάλλεται η επιφάνεια άνω του ποσοστού 2% και κατά παρέκκλιση των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2.

   • Παραβάσεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού (Υπουργική Απόφαση 3046/304/30?1/3.2.1989 (Δ΄ 59). Για τις παρούσες παραβάσεις γίνεται ειδική μνεία στις βεβαιώσεις των Μηχανικών, κατά την τεχνική έκθεση.

   • Πρόχειρες, προσωρινές, κινητές, κατασκευές από πανί ή νάυλον που χρησιμοποιούνται για την προσωρινή αποθήκευση υλικών και προϊόντων εμπορίου σε βιομηχανικά, βιοτεχνικά κτίρια με νόμιμη άδεια.


   Για την υπαγωγή υποβάλλεται αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, τεχνική έκθεση Μηχανικού, καθώς και φωτογραφίες.
   Σε περίπτωση παραβάσεων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των διαστάσεων που τίθενται με την παρούσα κατηγορία εφαρμόζεται η παρ. 5 του άρθρου 18, με την επιφύλαξη της περίπτωσης (ιστ) για την οποία εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις υπολογισμού του προστίμου.

   Δ. Κατηγορία 4.
   α. Υπάγονται στις διατάξεις του νόμου και αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων μετά την υπαγωγή, την καταβολή του σχετικού παραβόλου και την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου, με την επιφύλαξη εφαρμογής των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 8, οι εξής αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης:

   αα) Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους που προβλέπονται από την οικοδομική άδεια. Στα ποσοστά αυτά συνυπολογίζονται όλα τα αυθαίρετα κτίσματα επί του ακινήτου, καθώς και τυχόν αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης που έχουν υπαχθεί στους νόμους 3775/2009 (Α΄ 122), 3843/2010 (Α΄ 62) και 4014/2011 (Α΄ 62). Οι ανωτέρω αυθαίρετες κατασκευές εξαιρούνται της κατεδάφισης οριστικά μετά την συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις του ν. 3843/2010 (Α΄ 62).

   β. Δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα περίπτωση και δεν εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης αυθαίρετες κατασκευές εφόσον βρίσκονται εντός προκηπίου.

   γ. Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης κατά τις διατάξεις του ν. 3775/2009 (νόμος Σουφιλά) ή του ν. 3843/2010 (νόμος Μπιρμπίλη) ή του ν. 4014/2011 (προηγούμενος νόμος) με την επιφύλαξη των οριζομένων στην περίπτωση αα΄, εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης μετά τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις του ν. 3843/2010.

   Ε. Κατηγορία 5.
   α. Αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης που δεν συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες 1?4

   β. Για τις αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης της παρούσας κατηγορίας αναστέλλεται για τριάντα (30) χρόνια η επιβολή κυρώσεων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 8, μετά την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόμου, την καταβολή του σχετικού παραβόλου και την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου και δύναται να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης υπό τις εξής προϋποθέσεις των παρακάτω παραγράφων:

   γ. Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας του νόμου και την καταγραφή των αυθαιρέτων κατασκευών με διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επιλέγονται οι περιοχές όπου απαιτείται πολεοδομικός σχεδιασμός και καθορίζονται ειδικότερες λεπτομέρειες σχεδιασμού κατά τις διατάξεις του νόμου. Σε κάθε περίπτωση ο ως άνω πολεοδομικός σχεδιασμός κατά τις κείμενες διατάξεις θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας 5 ετών από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης.

   δ. Για κάθε υπαγωγή πραγματοποιείται εντός προθεσμίας 7 ετών από τη δημοσίευση του νόμου έλεγχος των υποβαλλόμενων στοιχείων από ελεγκτή δόμησης των άρθρων 10 έως 15 του ν. 4030/2011 κατόπιν υποβολής αίτησης στην αρμόδια Υ.ΔΟΜ. από τον ενδιαφερόμενο.
   Από τον ελεγκτή εκδίδεται πόρισμα για την πληρότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων και τον έλεγχο αυτών κατά τη δήλωση υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η αρμόδια Υ.ΔΟΜ. εκδίδει πράξη ολοκλήρωσης του ελέγχου κατά το πόρισμα. Με υπουργική απόφαση καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

   ε. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας 7 ετών από την δημοσίευση του νόμου ανταλλάσσεται, εφόσον απαιτηθεί ή εξαγοράζεται μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας της Τράπεζας Γης του Κεφαλαίου Β΄ συντελεστής δόμησης ίσος με την υπέρβαση δόμησης που έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την σχετική κατηγορία.

  5. Διαδικασία υποβολής
   1. Ο πολίτης απευθύνεται σε μηχανικό που έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ. Ο μηχανικός πραγματοποιεί αυτοψία, συλλέγει τα στοιχεία που απαιτούνται για την συμπλήρωση της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση και υπολογίζει το «προσωρινό πρόστιμο».
   2. Ο μηχανικός συμπληρώνει και υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση και το σύστημα εκδίδει έναν «μοναδικό αριθμό» για το αυθαίρετο, εντολή για πληρωμή του κατάλληλου «τέλους υπαγωγής» στη ρύθμιση (παραβόλου), καθώς και το ύψος των πληρωμών σε σχέση με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεγεί.
   3. Το τέλος καταβάλλεται από τον πολίτη (και ηλεκτρονικά μέσω web banking) σε Τραπεζικό ίδρυμα της επιλογής του. Η πληρωμή πιστοποιείται αυτόματα και ενεργοποιείται η διαδικασία ένταξης. Ακολουθούν οι πληρωμές των δόσεων για τις οποίες ενημερώνεται αυτόματα το σύστημα. Στον πολίτη δίνεται κωδικός που θα του επιτρέπει την ενημέρωσή του για την καταχώρηση των δόσεων και το οφειλόμενο υπόλοιπο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
   4. Συγκεντρώνονται ή συντάσσονται τα απαιτούμενα σχέδια και άλλα στοιχεία. Βάσει αυτών γίνεται ο υπολογισμός του «τελικού προστίμου» και ο επαναπροσδιορισμός του ποσού των δόσεων από το σύστημα.
   5. Ο μηχανικός το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων και σχεδίων στο σύστημα ηλεκτρονικά. Με τη διαπίστωση της πληρότητας αυτών, εκδίδεται αυτόματα «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ». Πρόκειται για τυποποιημένο έντυπο στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ενταγμένου στη ρύθμιση αυθαιρέτου. Η βεβαίωση είναι απαραίτητη για τη μεταβίβαση του αυθαιρέτου.

   Θα παργματοποιηθούν δειγματοληπτικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες πολεοδομίες.

  6. Προθεσμίες υποβολής και πληρωμής
  7. Η προθεσμία υπαγωγής για τις κατηγορίες 1, 2, 4 και 5 λήγει με την πάροδο 18 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή στις 08-02-2015.

   Ως ημερομηνία υπαγωγής νοείται η ημερομηνία καταβολής του σχετικού παραβόλου.

   Το πρόστιμο καταβάλλεται ως εξής:

   • Σε περίπτωση υπαγωγής έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου εξαμήνου από τη δημοσίευση του νόμου το πρόστιμο καταβάλλεται εντός προθεσμίας 102 μηνών ή 17 εξαμήνων από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου.

   • Σε περίπτωση υπαγωγής έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του δευτέρου εξαμήνου από τη δημοσίευση του νόμου το πρόστιμο καταβάλλεται εντός προθεσμίας 84 μηνών ή 14 εξαμήνων από την πρώτη εργάσιμη ημέρατου δευτέρου εξαμήνου.

   • Σε περίπτωση υπαγωγής έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τρίτου εξαμήνου από τη δημοσίευση του νόμου το πρόστιμο καταβάλλεται εντός προθεσμίας 60 μηνών ή 10 εξαμήνων από την πρώτη εργάσιμη ημέρα του τρίτου εξαμήνου.

   Σε κάθε περίπτωση ως ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται το ποσό των 50 ευρώ και ως ελάχιστη εξαμηνιαία δόση το ποσό των 300 ευρώ.

   Μέχρι τη λήξη της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του εξαμήνου εξοφλείται το συνολικό ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου του εξαμήνου. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του συνολικού ποσού του εξαμήνου τότε το ανεξόφλητο ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου προσαυξάνεται κατά 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης .

   Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου εξαμήνου εκάστης των περιπτώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου, παρέχεται έκπτωση είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού ποσού του προστίμου.

   Σε περίπτωση καταβολής ποσοστού 30% του συνολικού ποσού του προστίμου, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου εξαμήνου εκάστης των περιπτώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου, παρέχεται έκπτωση 10% επί του συνολικού ποσού του προστίμου.

  8. Δικαιολογητικά ιδιοκτήτη ανά ιδιοκτησία
   • Αριθμός Οικοδομικής Άδειας και σχετικά έγγραφα
   • Τιμή Ζώνης από τον λογαριασμό της ΔΕΗ
   • Προσωπικά στοιχεία (στοιχεία ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, τόπος κατοικίας κλπ)
   • Τίτλος ιδιοκτησίας: συμβόλαιο αγοράς, αποδοχή κληρονομιάς κλπ
    ρυθμίζει ο έχων την ψιλή κυριότητα
   • Την τελευταία δήλωση του εντύπου Ε9, στην οποία αναφέρεται το ακίνητο, όπου βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση ανεξαρτήτως αν έχουν δηλωθεί επί αυτού οι αυθαίρετες κατασκευές
   • Αποδεικτικά παλαιότητας αυθαίρετης κατασκευής με δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής και ο χρόνος εγκατάστασης της χρήσης (υποχρεωτικό).
   • Έγγραφα παλαιότερης ρύθμισης-τακτοποίησης ή νομιμοποίησης χώρου.
   • Έκθεσή Αυθαιρέτου Πολεοδομίας, Αριθμός φακέλου αυθαιρέτου, έντυπα πληρωμής προστίμων (εφόσον υπάρχει καταγγελία).
   • Έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι το ακίνητο προς ρύθμιση έχει τις προϋποθέσεις του νόμου ως κύρια και μοναδική κατοικία ή ως κύρια κατοικία.
   • Έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι ο ιδιοκτήτης ανήκει σε ειδική κατηγορία πληθυσμού: (1) Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, (2) Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, (3) Παλιννοστούντες ομογενείς, (4) μόνιμους κατοίκους Θράκης, (5) Τέκνα Παλιννοστούντων, (6) Πολύτεκνοι, (7) Τρίτεκνοι, (8) Μονογονεϊκές οικογένειες, (9) Μακροχρόνια άνεργοι.
   • Έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι το ακίνητο προς ρύθμιση ανήκει σε κάποια ειδική κατηγορία: (1) Αυθαίρετες κατασκευές σε διατηρητέο κτίριο, (2) Αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις σε παραδοσιακό οικισμό, (3) πρώτη κατοικία σε ακίνητα αρμοδιότητας της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου, (4) Αυθαίρετες κατασκευές στις παραμεθόριες περιοχές των περιφερειακών ενοτήτων Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου, (5) Ρύθμιση αυθαίρετων κτισμάτων σε εξαγορασμένα ακίνητα και σε ακίνητα ιδιοκτησίας του ΤΑΙΠΕΔ, (6) Αυθαίρετες κατασκευές κοινωφελών κτιρίων και συνοδών εγκαταστάσεων, (7) Ειδικές περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών ακινήτων δημοσίου ενδιαφέροντος, (8) μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας.

  9. Σχέδια και έγραφα από το φάκελο της αδείας
   • Στέλεχος οικοδομικής άδειας
   • Τοπογραφικό
   • Διάγραμμα Κάλυψης
   • Κάτοψη στάθμης ορόφου/ων προς έλεγχο
   • Τομή

  10. Έγγραφα που δίνει προς συμπλήρωση ο Μηχανικός
   • Σύμβαση έργου
   • Εξουσιοδότηση Μηχανικού - Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986
   • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 που αφορά τους χώρους προς ρύθμιση

  11. Αμοιβή Μηχανικού για τη ρύθμιση - τακτοποίηση αυθαιρέτων
  12. Όπως αναφέρεται στο από 5-10-11 Δελτίο Τύπου του ΥΠΕΚΑ «.....σχετικά με τις αμοιβές των μηχανικών για την παροχή των υπηρεσιών τους για την ένταξη αυθαίρετων κατασκευών στις διατάξεις του ν. 4014/2011 καθώς και για την έκδοση βεβαιώσεων για τη μεταβίβαση ακίνητων είναι αντικείμενο ελεύθερης διαπραγμάτευσης των μερών, σύμφωνα με το ν. 3919/2011...»

  13. Αποδεικτικό χρόνου κατασκευής αυθαιρέτων κατασκευών και εγκατάστασης αυθαίρετων χρήσεων (προ 28.7.2011)
  14. Στο πληροφοριακό σύστημα εισάγονται για όλη την Επικράτεια αεροφωτογραφίες της 28.7.2011, με τις οποίες αποδεικνύεται ο χρόνος της αυθαίρετης κατασκευής.

   Ο χρόνος της αλλαγής χρήσης αποδεικνύεται με έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής στο οποίο αναφέρεται το ακίνητο και η χρήση όπως περιγράφονται κατά την υπαγωγή.
   Σε περίπτωση μη υποβολής εγγράφου της φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής λαμβάνεται ως χρόνος αλλαγής χρήσης η 1.1.2004.

  15. Μειώσεις προστίμων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού
  16. 1. Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις παραπάνω ιδιότητες, καταβάλουν ποσοστό 15% του ενιαίου ειδικού προστίμου.

   2. Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις παραπάνω ιδιότητες, με ατομικό εισόδημα έως 18.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 24.000 ευρώ, για την υπαγωγή της κύριας κατοικίας τους καταβάλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου.

   3. Παλιννοστούντες ομογενείς, για την υπαγωγή της κύριας κατοικίας τους καταβάλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου.
   Το παραπάνω εφαρμόζονται και για τους μόνιμους κατοίκους Θράκης. Σε περίπτωση ελλείψεως τίτλων ιδιοκτησίας τα δικαιολογητικά θα καθοριστούν με ΚΥΑ.

   4. Τέκνα Παλιννοστούντων, για την υπαγωγή της κύριας κατοικίας τους καταβάλλουν ποσοστό 50% του ενιαίου ειδικού προστίμου.

   5. Πολύτεκνοι, για την υπαγωγή της κύριας κατοικίας τους καταβάλλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου.
   Για την υπαγωγή της δευτερεύουσας κατοικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν είναι άνω των 80 τ.μ. ,καταβάλλουν ποσοστό 50% του ενιαίου ειδικού προστίμου.

   6. Τρίτεκνοι, με ατομικό εισόδημα έως 25.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ, για την υπαγωγή της κύριας κατοικίας τους καταβάλλουν ποσοστό 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου.
   Το παραπάνω εφαρμόζεται και για τις μονογονεϊκές οικογένειες.

   7. Μακροχρόνια άνεργοι για την υπαγωγή της κύριας κατοικίας τους καταβάλλουν ποσοστό εβδομήντα 70% του ενιαίου ειδικού προστίμου.

  17. Ορισμοί: “Κύριας και Μοναδικής Κατοικίας” & “Κύριας Κατοικίας”
  18. Η προϋπόθεση της κύριας και μοναδικής κατοικίας, για την εφαρμογή των μειώσεων ισχύει εφόσον ο ιδιοκτήτης ή ο σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα ανήλικα τέκνα αυτού δεν έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε κατοικία ή σε ιδανικό μερίδιο αυτής που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς του ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο οικοδομήσιμο ή σε ιδανικό μερίδιο οικοπέδου στο οποίο αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος που πληροί τις στεγαστικές του ανάγκες και βρίσκονται σε δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα με πληθυσμό άνω των 3.000 χιλιάδων.
   Θεωρείται ότι πληρούνται οι στεγαστικές ανάγκες, εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί δεν υπερβαίνει τα 70 τ.μ.. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά 30 τ.μ. για μέχρι δύο τέκνα και κατά 20 τ.μ. για πάνω από δύο τέκνα, τα οποία βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο.
   Τότε καταβάλλεται ποσοστό 40% του ενιαίου ειδικού προστίμου.

   Η προϋπόθεση της κύριας κατοικίας για την εφαρμογή των μειώσεων προστίμων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού πληρούται εφόσον για τις στεγαστικές ανάγκες των ανωτέρω προσώπων το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί δεν υπερβαίνει τα 70 τ.μ.. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά 15 τ.μ. για κάθε τέκνο.

  19. Υπολογισμός Ειδικού Παράβολου
  20. Θεσπίζεται ειδικό παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ως εξής:

   • ύψους 500 ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση μέχρι 50 τ.μ.
    ή για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας μέχρι 100 τ.μ.,

   • 1.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 50 τ.μ. και μέχρι 100 τ.μ.
    ή για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας άνω των 100 τ.μ. και μέχρι 200 τ.μ.,

   • 2.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 100 τ.μ. και μέχρι 1.000 τ.μ.,

   • 4.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 1.000 τ.μ. και μέχρι 2.000 τ.μ.

   • 8.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 2.000 και μέχρι 5000 τ.μ.
   • και
   • 10.000 ευρώ για κτίριο/χρήση μεγαλύτερο των 5.000 τ.μ.

   Το ως άνω παράβολο δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση.

  21. Υπολογισμός Ειδικού Προστίμου
  22. 1. Για την υπαγωγή αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης στην παρούσα ρύθμιση καταβάλλεται ενιαίο ειδικό πρόστιμο, το οποίο υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της επί την τιμή ζώνης, που ίσχυε στην περιοχή του ακινήτου, ανεξαρτήτως της χρήσης αυτού, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών, που ίσχυε στις 28.7.2011 επί το συντελεστή 15% και επί τους συντελεστές τετραγωνιδίων, που ορίζονται στον πίνακα του Παραρτήματος Α΄ του νόμου, όπου απαιτούνται, ανάλογα με την κατηγορία και το είδος του αυθαιρέτου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος (τετραγωνικά μέτρα Χ 15% Χ τιμή ζώνης Χ συντελεστές τετραγωνιδίων).

   2. Για τον υπολογισμό των ανωτέρω συντελεστών τετραγωνιδίων, τα μεγέθη των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων συγκρίνονται με τους επιτρεπόμενους όρους και περιορισμούς δόμησης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου και σε περίπτωση συγκυριότητας ακινήτου με το μέρος των επιτρεπομένων μεγεθών που αναλογεί στο ποσοστό συνιδιοκτησίας της οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας εκάστου συγκυρίου.

   3. Για τον υπολογισμό του προστίμου ομαδοποιούνται οι αυθαιρεσίες της ίδιας κατηγορίας και είδους κατασκευής ή χρήσης που ορίζεται στον πίνακα του Παραρτήματος Α΄ του παρόντος και προστίθενται τα εμβαδά όλων των δηλούμενων εμβαδών της αυτής κατηγορίας και είδους ανά φύλλο καταγραφής.

   4. Για αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, που αποδεδειγμένα προϋφίστανται της 1.1.1983, καταβάλλεται ποσοστό 15 % του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Για αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετη αλλαγή χρήσης από 1.1.1983 έως 31.12.2003, καταβάλλεται ποσοστό 80 % του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

   5. α. Για τις παραβάσεις, οι οποίες δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 1 έως και 12 του πίνακα του Παραρτήματος Α΄ του παρόντος και δεν αντιστοιχίζονται σε επιφάνεια χώρου (τ.μ.), καθώς και για εγκαταστάσεις όπως ορίζονται στην παρ. 19 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) που δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της κατηγορίας 3 του άρθρου 9 του παρόντος καταβάλλεται παράβολο 500 ευρώ και το ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται με προϋπολογισμό κατά το Παράρτημα Β΄. Προϋπολογισμός έως και 15.000 ευρώ θεωρείται 1 παράβαση για την οποία καταβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ. Ο αριθμός των παραβάσεων προκύπτει από το πηλίκον του συνολικού προϋπολογισμού δια του ποσού των 15.000 ευρώ, στρογγυλοποιούμενο προς τα άνω. Ο συνολικός αριθμός των παραβάσεων του ακινήτου σημειώνεται στο τετραγωνίδιο 13 του πίνακα του Παραρτήματος Α.
   Ειδικά, σε αυτές τις περιπτώσεις που υποβάλλονται παραβάσεις αποκλειστικά αυτής της κατηγορίας δεν υποβάλλονται τα δικαιολογητικά iii, iv και v, της παρ. 6 του άρθρου 11 του παρόντος. Για αυθαίρετες κατασκευές των παραγράφων 26 και 57 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) καταβάλλεται παράβολο κατά την παρ.10 του άρθρου 11 του παρόντος νόμου και το ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται με προϋπολογισμό κατά το Παράρτημα Β΄ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο.

   β. Στον ανωτέρω τρόπο υπολογισμού της παρ. 5α του ενιαίου ειδικού προστίμου υπάγονται επίσης αυθαίρετοι ημιϋπαίθριοι χώροι, στέγαστρα, κιόσκια, καθώς και αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις από βοηθητική χρήση σε βοηθητική και από κύρια χρήση σε κύρια που έχουν πραγματοποιηθεί χωρίς την έκδοση σχετικής οικοδομικής άδειας, εντός νομίμου περιγράμματος κτιρίου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται υπέρβαση δόμησης λόγω της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης κατά την παρ.5 του άρθρου 19 του παρόντος.

   6. Για τον υπολογισμό του ενιαίου ειδικού προστίμου για όλους τους χώρους σε υπόγειες στάθμες, εσωτερικούς εξώστες (πατάρια) και σοφίτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79), εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής 50%.

  23. Καθορισμός Ποσοστού Ανταπόδοσης για της ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Διαχειριστή του Πληροφοριακού Συστήματος (ΤΕΕ)
  24. Το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) είναι ο διαχειριστής του πληροφοριακού συστήματος για την διεκπεραίωση των δηλώσεων υπαγωγής στο Ν. 4178/2013.

   Το ύψος του ποσοστού ανταπόδοσης για την ηλεκτρονική έκδοση πράξεων ορίζεται ως εξής:

   • Για παράβολο από 0-500 € το ποσοστό ανταπόδοσης ορίζεται σε 15€.
   • Για παράβολο 1.000 € το ποσοστό ανταπόδοσης ορίζεται σε 25€.
   • Για παράβολο 2.000 € το ποσοστό ανταπόδοσης ορίζεται σε 40€.
   • Για παράβολο 4.000 € το ποσοστό ανταπόδοσης ορίζεται σε 60€.
   • Για παράβολο 8.000 € το ποσοστό ανταπόδοσης ορίζεται σε 80€.
   • Για παράβολο 10.000 € το ποσοστό ανταπόδοσης ορίζεται σε 100€.

   Η πληρωμή του ποσοστού ανταπόδοσης αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση των διοικητικών εγγράφων από το πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ και την αποδοχή και ολοκλήρωση των διαδικασιών υποβολής δηλώσεων και βεβαιώσεων. Το ποσό κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό του ΤΕΕ.

   Σε κάθε περίπτωση δεν καταβάλλεται ποσοστό ανταπόδοσης για την έκδοση βεβαιώσεων που προσαρτώνται σε δικαιοπραξίες.

   ----

Δήλωση περιορισμού/αποποίησης ευθύνης - Όροι χρήσης της ιστοσελίδας
Ο σκοπός του e-michanikos.info είναι καθαρά πληροφοριακός. Το περιεχόμενό του αποτελεί προϊόν συλλογής πληροφοριών από δημόσιες υπηρεσίες και ιστοσελίδες δημοσίων φορέων. Κατά συνέπεια το e-michanikos.info και οι ιδιοκτήτες του δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για την εγκυρότητα και ορθότητα των πληροφοριών ή για πιθανές αλλαγές στη νομοθεσία και για ενέργειες που θα είναι αποτέλεσμα αυτών. Επίσης δεν είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν συστηματικά το site με νέο υλικό. Οι χρήστες που επισκέπτονται την παρούσα ιστοσελίδα με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών με τις πηγές.